Saturday, July 20, 2024

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်

Must read

ပၢင်ၵုမ် ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢုပ်ႇဢူဝ်းထတ်းသၢင် လွင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်လႆႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ် ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၵေႃလိၵ်ႈလႆၢး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ဝၼ်းတီႈ 05/04/2018 ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ဢုပ်ႇ ဢူဝ်းထတ်းသၢင် လွင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်လႆႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁူင်း ႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

- Subscription -

ၼၢင်းၼူၼ်းမူဝ် ၽူႈထတ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ “ ဢၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃးၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈထတ်းသၢင်ၶိုၼ်းၼႃႈၵၢၼ် လွင်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း တဵမ် 1 ပီ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼၼ်ႉ။ မီးလွင်ႈယူပ်ႈယွမ်းၶိုပ်ႈၼႃႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ယဝ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈ ဝၢင်းၽႅၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈ။ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈမၼ်းတႄႉ လွင်ႈငိုၼ်းတွင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈထတ်းသၢင် ၵၼ်တႄႉတႄႉ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈတဵမ် 1 ပီ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ မီးၽူႈပွင်ၵၢၼ်လႄႈ လုၵ်ႈၸုမ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 30 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။
တေႃႈလဵဝ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပဵၼ်လုင်းၸၢႆးတိၼ်ႇ၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈသမ်ႉ လုင်းၸၢႆးဢေး တင်း လုင်းၸၢႆးဢွင်ႇမိၼ်ႉ။ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ မီးပိူင်ဝႆႉ 2 ပီ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလႄႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း