Friday, March 31, 2023

ပၢင်တိုၵ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်လၢမ်းထိုင်မိူင်းတႆးဝဵင်းပၢင်လွင်း ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းပဵၼ်ယိူဝ်ႇ ၺႃးၶႃႈတၢႆ 3 ၵေႃႉ

Must read

 မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 27/2/2023 ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃမႆႉသၢင်း( တောင်မဲသင်း)  ၺႃးၶႃႈလူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ။

Photo : ႁၢင်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း

ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်လွင်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ဢၼ်ၺႃးၶႃႈတၢႆတႄႉ 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃမႆႉသၢင်းၵူၺ်း ။ ပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်းၽႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇႁူႉ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်ၼၼ်ႉလႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆသေ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ၼႆ တပ်ႉၸုမ်း PDF မိူင်းပၢႆး မၢႆ 2 ဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ဢၼ်တိူဝ်ႉမၢၵ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ် ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 47 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃယု 27 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

လုၵ်ႈၸုမ်းတပ်ႉ PDF မိူင်းပၢႆး မၢႆ 2 လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ႁိူၼ်းၵေႃႈၵွႆ ၵူၼ်းၵေႃႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢေႃႈ။ ပဵၼ်တီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယူႇသဝ်းၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇၼၼ်ႉ။ သိုၵ်းၸၵၸၶဝ်ၵေႃႈ လိူၵ်ႈလိူၵ်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇပွႆႇသႂ်ႇတီႈၼၼ်ႉၵွႆး” –  ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းသိုပ်ႇလၢမ်းပဵၼ်မႃးတၢင်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈယၢပ်ႇယဝ်ႉယၢပ်ႇထႅင်ႈ ၊ ဢမ်ႇမီးတီႈပၢႆႈ တီႈသဝ်း ၊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆႉ  မီးၵူၼ်း တၢင်းမိူင်းယၢင်းလႅင်၊ မိူင်းပၢႆးၾၢႆၶုၼ် မႃးသွၼ်ႈၽေးသိုၵ်း ယူႇသဝ်းဝႆႉတင်းၼမ်။ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးပဵၼ် 20 တီႈ ။  

ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းပၢင်လွင်း တုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ  ၵူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႅင်ႈလႄႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ဝႆးဝႆးဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၸုမ်းပရႁိတဝဵင်းပၢင်လွင်းလၢတ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇႁႆႈၵႂႃႇၼႃးၵၼ်ယဝ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်သင်ယဝ်ႉ။ၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈၵေႃႈမီး ၊ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်မႃးယူႇၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ တေလႆႈပၢႆႈသိုၵ်းထႅင်ႈတႄႉ ၶႅၼ်းတေယၢပ်ႇထႅင်ႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းပီႊတီႊဢႅပ်ႉၾ် ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24 လိူၼ် ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊၼၼ်ႉမႃး။ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတၢႆယွၼ်ႉသိုၵ်းသိူဝ်မီး 4 ၵေႃႉ  ဢၼ်ႁၢႆဝႆႉ မီး 4 ၵေႃႉ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်တိုၵ်ႉပိုတ်းယိုဝ်း ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ယူႇလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်းလၢမ်းၽႄႈထိုင်ၼႂ်းဝဵင်း ၊ ၵူဝ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈၵူၼ်းသွၼ်ႈၽေးသိုၵ်းလႆႈယၢပ်ႇ လိူဝ်ၼႆႉထႅင်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း