Friday, March 31, 2023

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 9 လိူၼ် ၺႃးလိင်းၶူပ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈယူတ်းယႃ

Must read

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးဢွၼ်ႇ ဢႃယု 9 လိူၼ် တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၺႃးလိင်းၶူပ်း ထိုင်တီႈၽႃႇမိုဝ်းသိၵ်ႇဢဵၼ်မိုဝ်းၶၢတ်ႇ တင်းသွင်ၶွၼ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ ၺႃးလိင်းၶူပ်းတီႈဝတ်ႉမိူင်းဝီး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 22/2/2023   ၺႃးၶူပ်းမိုဝ်းတင်းသွင်ၶွၼ်လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈယူတ်းယႃ  ။

ၸဝ်ႈၶူးမုၼိဝတ်ႉၵျွင်းမိူင်းဝီးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ လိင်းဢၼ်လဵင်ႉဝႆႉ တီႈၵျွင်းၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢၼ်ၶူပ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ။ ၶိင်ႇၼၼ်ႉၼႆႉ ၸဝ်ႈၶၢဝ်ပႃးၼိုင်ႈလဵၼ်ႈႁဵတ်းၵေႃႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝႆႉ ။ ၽွင်းၸဝ်ႈၶၢဝ်ဢမ်ႇတၼ်းႁၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသမ်ႉၵႂႃႇလဵၼ်ႈတီႈၶွၵ်ႈလိင်း လႄႈ ၺႃး  လိင်းၶူပ်းပၼ် ၽႃႇမိုဝ်းပေႃးသိၵ်ႇ ဢဵၼ်မိုဝ်းဢွၼ်ႇမၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၶၢတ်ႇမူတ်းဢေႃႈၼၼ်ႉ။ တေလႆႈသႂ်ႇလဵၵ်းသတီးၸွမ်းၶေႃႈမိုဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ။ ပေႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵမ်ႉသမ်ႉ တေလႆႈတႅပ်းပႅတ်ႈၼႆ  ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိုဝ်းပုတ်းၼႆ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တၵႃႇၶဝ်ၽွင်ႈယဝ်ႉ ဢၼ်ၼႃႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈတႄႉ ပဵၼ်ၾၢႆႇၶႂႃဢေႃႈ ပေႃးတေလႆႈပႂ်ႉႁိုင်ၵေႃႈ သမ်ႉၵူဝ်မိုဝ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼဝ်ႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၺႃးလိင်းၶူပ်းၼႆႉ ၸိုဝ်ႈၸၢႆးဢွင်ႇလူႇ ဢႃယု 9 လိူၼ် ၊ ပေႃႈမႄႈ ဢမ်ႇလဵင်ႉလူလႆႈသေ မႃးပိုင်ႈႁႂ်ႈၸဝ်ႈၶူးတီႈဝတ်ႉၵျွင်းမိူင်းဝီး လဵင်ႉလူဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဢႃယုတိုၵ်ႉလႆႈ 20 ဝၼ်း။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၸဝ်ႈၶူးမုၼိဝတ်ႉမိူင်းဝီးသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉၼႆႉ ပေႃႈသမ်ႉပဵၼ်ၶီႈယႃႈ မႄႈၶဝ်ၵေႃႈ သမ်ႉမီးလွၼ်ႇၼမ် ဢမ်ႇလဵင်ႉၵၼ်လႆႈသေ ဢဝ်မႃးၾၢၵ်ႇပၼ်ႁဝ်းဝႆႉ၊ ႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ် ၵႃႈလႆႈ ဢဝ်လဵင်ႉလူဝႆႉ ။ ပေႃႈမႄႈၶဝ်ယူႇတၢင်းမိူင်းဝီးၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ပိူၼ်ႈမႃးထၢမ်သိုဝ်ႉဢိူဝ်ႈ မိူဝ်ႈၶဝ်တႄႇမႃးပၼ်ႁဝ်းၼၼ်ႉ ငိုၼ်း ၶႄႇ သႅၼ် 40 ၼႆယူႇ ။ ႁဝ်းဢမ်ႇပၼ်ၶၢႆ။ ႁဝ်းၵဵပ်းလဵင်ႉမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈဢႃယုမၼ်း တိုၵ်ႉလႆႈ 20 ဝၼ်းၵူၺ်းၼၼ်ႉ” -ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃလူင်မျႅတ်ႉၶျႄႇရီႇ  ဝဵင်းလိူဝ်ႇ (မၼ်းတလေး) ။မိူဝ်ႈဝၼ်းတႄႇၺႃးလိင်းၶူပ်းၼၼ်ႉ သူင်ႇထိုင်ႁူင်းယႃၼမ်ႉၶမ်း 1 ဝၼ်း ၊မူႇၸေႊ 1 ဝၼ်း ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ 2 ဝၼ်း ၊ မေႃယႃဝႃႈ လိူဝ်သေတႅပ်းမိုဝ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၼႆလႄႈ ၸင်ႇသိုပ်ႇသူင်ႇယူတ်းယႃထိုင်ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းမီးၼမ်ႉၸႂ်ၵေႃႉလႂ် ၶႂ်ႈၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼႆႉၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်ၵမ်ႉၸွႆႈလႆႈတီႈ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးမုၼိ ဝတ်ႉမိူင်းဝီး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ တီႈမၢႆၾူၼ်း 09 261 566 246 ၊ 09 771 652 089 ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း