Tuesday, June 25, 2024

ၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လူမ့်ရူတ့်ၶိူင်ႈလူ့တၢႆၶၢင်ႈတၢင်း

Must read

ၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လူမ့်ရူတ့်လူ့တၢႆၶၢင်တၢင်း။

မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 20/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ့် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၼ် တူဝ်တၢႆၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လႄႈ ရူတ့်ၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ လူမ်ႉဝႆႉယူႇႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းလူင် ပျီႇထွင်ႇၸု တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -
Photo : ႁၢင်ႈၼုမ်ႇၸၢႆးလူ့တၢႆၶၢင်တၢင်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ(နယ်စည်းမခြားပရဟိတ သီပေါ)

ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း (နယ်စည်းမခြားပရဟိတ)ဝဵင်းသီႇပေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မၼ်းလႅပ်ႈတၢႆဝႆ့ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ ပေႃးၶႅင်ယဝ့်ၼႃႇ။ ၽႂ်ဢမ်ႇႁၼ်မႅၼ်ႈမၼ်းၵႂႃႈ။  တေလႅပ်ႈလိုၵ်း ယဝ့် ၼေႈ မိူဝ်ႈမၼ်းပဵၼ်။ ၽိူဝ်ႇၵၢင်ၼႂ်မႃး ပိူၼ်ႈၵႂႃႇမႃး ၸင်ႇႁၼ်မႅၼ်ႈလႄႈ ၸင်ႇထူဝ်းမႃးႁႃႁဝ်းဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈႁဝ်းၵႂႃႇ ႁၼ်တႄ့ ရူတ့်ၶိူင်ႈမၼ်းဝႃႈ မၢၼ်ႇတႃမိူၼ်းၸိူဝ်းၼႆ့ ပေႃးလႅဝ်ၽႅဝ့် မၢၵ်ႇမိူဝ်လူင်ဝႆ့ဢေႃႈၼၼ့်။ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ မၼ်းပဵၼ် ႁိုဝ်လႄႈ လူမ့် ။ပိူၼ်ႈၽႃႇမၼ်းႁႃႉသင်ႁႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈၼေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းတီႈလႂ်ဝၢၼ်ႈလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ့်ၵေႃႈ ပႆႇႁူႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉဢၼ်လူ့တၢႆၵႂႃႇၼႆ့ ဢႃယု မီးမွၵ်ႈ 20 ပၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းၵွၵ်းႁူဝ်၊ ၶႃ ၊ လင်တိၼ်သိၵ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့ လႆႈဝႃႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းတၢင်းတူဝ် ။  ယွၼ့်တိူဝ့်ၵွၵ်းႁူဝ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸင်ႇလူ့တၢႆ ရူတ့်ၶိူင်ႈၵေႃႈလႅဝ်ၽႅဝ့် ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉသင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ ပေႃးႁေႃႈရူတ့်ႁေႃႈၵႃး ယႃႇႁေႃႈဝႆးၼႃႇၽႅဝ် ႁေႃႈႁႂ်ႈပေႃးလွတ်ႈၽေးၶႃႈၼေႃႈ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆ့ၵူၺ်း မီး သၢမ်သီႇၵေႃႉ ယဝ့် ဢၼ်တၢႆယွၼ့်ၽေးၵိုင့်ၵၢင့်ရူတ့်ၽႃႇၵၼ်ၼႆ့ ” -ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ  5/2/2023 ၼၼ့်ၵေႃႈ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ လႅၼ်ႈမႃးၸွမ်းတၢင်း တီႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ (ပျိၼ်ႇဢူးလုၼ်ႇ) ၽွင်းထိုင်တီႈပၢင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ႁိမ်းဢၼီးသၶၢၼ်းၼၼ်ႉ တူၼ်ႈမႆႉၶၢင်ႈတၢင်းလူမ်ႉ၊ ၵႃးမႃးၽႃႇၺႃးတူၼ်ႈမႆ့ သဵပ်ႇၶဝ်ႈႁူဝ်ၵႃးပွင်ႇထိုင်ပုမ်ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး လူ့တၢႆထင်တီႈ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း