Saturday, May 25, 2024

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇမိူင်းယႆ 4 ပႃး ၵႂႃႇႁၢႆတီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ လႆႈလိူၼ်ပၢႆ ပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း

Must read

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ 4 ပႃးတီႈမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢႆၵႂႃႇလႆႈလိူၼ်ပၢႆ ပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉမႆႈၸႂ်။

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ 4 ပႃးၵူၼ်းမိူင်းယႆ ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇၼၼ်ႉ ႁၢႆၵႂႃႇၽွင်းၸဝ်ႈၵႂႃႇ တုင်းသွမ်း ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်၊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ႁၢႆၵႂႃႇလႆႈလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ပႆႇႁၼ်တူဝ်ၶိုၼ်းလႄႈပႆႇႁူႉဝႃႈ ၶဝ်ၸဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းလႂ် ၵႂႃႇမီးတီႈလႂ်။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးၼၼ်ႇတေႃးၽႃႇသ ဝတ့်ဢွင်ႇၸေႇတီႇမိူင်းယႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶဝ်ၵႂႃႇမၢၼ်းတလေး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီၵၢႆ လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပူၼ့်မႃးၼႆ့ၼေႈ။  မိူဝ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇမၢၼ်းတလေးၼၼ့် ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၵႂႃႇၶဝ် 4 ပႃးၵူၺ်း ။ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈဢၼ်ၵုမ်းၶဝ်ၸဝ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတွင်းႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ ထိုင်တီႈၸဝ်ႈသၢင်ႇႁၢႆၶဝ်ပေႃးဢမ်ႇႁူႉၼႆႉ  ” – ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇၸိူဝ်းႁၢႆၵႂႃႇၼႆႉမီး ဢႃယု ၼႂ်းၵႄႈ 10 ပီလႄႈ 15 ပီ။ ပဵၼ်ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ဢၼ်ယူႇတီႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်တဝ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ 3 ပႃးလႄႈ ၸဝ်ႈပၺ်ၺႃႇၼၼ်တ(ၸိုဝ်ႈႁိူၼ်း ၸၢႆးပၢၼ်း) ယူႇဝၢၼ်ႈၼမ့်လိၼ်း ဢိူင်ႇၼႃးလၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ 1 ပႃး ။

ၸဝ်ႈၶူးၼၼ်ႇတေႃးၽႃႇသ ဝတ့်ဢွင်ႇၸေႇတီႇမိူင်းယႆ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ ဢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၶဝ်ၵႂႃႇတႄ့ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၸၢင်းလႅင်း ဢၼ်ယူႇဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၵိုတ်ႈ ဢိူင်ႇၼွင်ၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်းဢေႃႈၼၼ့်။ ဝၢႆးသေ ၵႂႃႇသူင်ႇၸဝ်ႈသၢင်ႇၶဝ်ယဝ့် 3 လိူၼ်ႁေ မၼ်းသမ့်မႃးၶိုၼ်းႁိူၼ်း ထၢၵ်ႈၵႂႃႇယဝ့်ၼႆဢေႃႈ။ ယွၼ့်ဝႃႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇၶဝ်ၵေႃႈ ၵႂႃႇယူႇမၢၼ်းတလေး ပႆႇတဵမ်ပီၼႃႇၼေႃႈ။ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇႁူႉလီလီၼၼ့် ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ႁၢႆၵႂႃႇ ပဵၼ် လိူၼ်ပၢႆယဝ့် ပႆႇလႆႈလွင်ႈၵပ်းသိုပ်းၶဝ်” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၾၢႆႇပေႃႈမႄႈပီႈၼွင့် ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇတင်းသဵင်ႈ မႆႈၸႂ်ၸွမ်းလိူဝ်ႁႅင်းၼႃႇၼႆလႄႈ ၽႂ်ႁၼ်မႅၼ်ႈ ႁႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင် ၸဝ်ႈၼၼ်ႇတေႃးၽႃႇသ မၢႆၾူၼ်း 09 4282 996 373 ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း