Wednesday, June 7, 2023

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵူၼ်းၼမ်ႉၸၢင် ဢၼ်ၽိတ်းမေႃးၶႃႈႁႅမ်ဢူၺ်းၵေႃႉတၢႆသေတူၵ်းၶွၵ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပူၼ်ႉလွတ်ႈမႃး

Must read

လုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၽိတ်းမေႃးၵၼ်သေ ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆၽွင်းႁၢင်ပီ ပီၵၢႆ ၵေႃႉပူၼ်ႉပႅၼ်ၶႃႈႁႅမ်  ၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈတၼ်းလႆႈ 4 လိူၼ် ယၢမ်းလဵဝ်ပူၼ်ႉတူတ်ႈတၢမ်ႇ ဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ မႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ   ၼႆ့ ၾၢႆႇလုမ်းထတ်းသိၼ်တြႃးဝဵင်းၼမ့်ၸၢင် လႆႈပွႆႇတူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵေႃႉဢၼ် ပူၼ့်ပႅၼ်ၶႃႈႁႅမ်ဢူၺ်းၵေႃႉတၢႆၼၼ်ႉ  လွတ်ႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႉဢၼ် ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈ မွင်ႇဢွင်ႇမေႃႇႁဵင်း ဢႃယု 17 ပီ ။

- Subscription -

 လွင်ႈၼႆ့သေ ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်ၼႃႈႁိူၼ်းမွင်ႇဢွင်ႇမေႃႇႁဵင်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၾၢႆႇၽူႈထတ်းသိၼ်ၶဝ်ပွႆႇတူဝ်ၵေႃႉဢၼ်ပူၼ့်ပႅၼ်ၼၼ့် လွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်းယဝ့်။ၶႃႈႁၼ်ထိုင်တႄ့ မၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းတပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵူၺ်းလႄႈ ၶဝ်ပွႆႇပၼ်လွတ်ႈလႆႈငၢႆႈငၢႆႈႁဵတ်းၼၼ်ၼေႈ။ႁဝ်းတႄ့ ပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီယူႇၵေႃႈ တေၸၢင်ႈဝႃႈသင်ၶဝ်လႆႈ” – ဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႉဢၼ်ပူၼ့်ပႅၼ်ၼႆ့ ထုၵ်ႇၸွႆးတြႃးမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ် တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ ပီ 2022 သေ ထိုင် လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 9 ပီ 2023 ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ပၢႆ ၽူႈထတ်းသိၼ်ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လူတ်းပွႆႇပၼ်တၢင်းၽိတ်းပၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ယဝ့်ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႃႈတေၸွႆးတြႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႉဢၼ်ပူၼ့်ပႅၼ်ၼႆ့ၵေႃႈ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈဝဵင်းၼမ့်ၸၢင်ႈ လၢတ်ႈတီႈပေႃႈမႄႈ မွင်ႇဢွင်ႇမေႃႇႁဵင်းဝႃႈ- “ ၵေႃႉတၢႆၵေႃႈ တၢႆယဝ့်။ ၾၢႆႇၵေႃႉဢၼ်ပူၼ့်ပႅၼ်ၼၼ့်ၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈမီးသင်လူင်လၢင် ဢဝ်ငိုၼ်းႁေမွၵ်ႈ သၢဝ်းသႅၼ်သၢမ်သိပ်းသႅၼ်သေ လူတ်းယွၼ်ႇပၼ်ဢမူ့ ယႃႇဢဝ်လိူင်ႈလႃႈ ။ လူဝ်ႇတူၺ်းပႃးၾၢႆႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႉၼႆ့ၽွင်ႈ ၵွပ်ႈမၼ်းၵေႃႈမီးဢၼႃႇၵၢတ်ႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ပူၼ့်ပႅၼ်ႈၼၼ့် ပဵၼ် မွင်ႇလူႇမိၼ်းထႅတ့် ပဵၼ်လုၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ့်လူမ်းဝဵင်းၼမ့်ၸၢင်ႈ။မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈ မွင်ႇဢွင်ႇမေႃႇႁဵင်း ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၸႂ် လႆႈၽႅၼ်ယႃဝႆ့ယူႇၵူႈဝၼ်း ယွၼ့်လႆႈသုမ်းလုၵ်ႈၸၢႆးၵႂႃႇ ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်ၼႃႈႁိူၼ်းမွင်ႇဢွင်ႇမေႃႇႁဵင်းလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း