Friday, June 14, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – PDF ယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေး ဢမ်ႇယွမ်း 500 ၵေႃႉ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶိူင်ႈမိၼ် လေႃႇတိုၵ်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸဵမ်ယိင်းၸၢႆး၊ ၼုမ်ႇထဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇဝႆႉတီႈဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 500 ၵေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ ၶူဝ်းဢုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈ တီႈဝတ်ႉႁူဝ်ၶူဝ် ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်း PDF ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ် ဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်း ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉ ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းၸွႆႈ 3 လမ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ်၊ ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးၶႃးလႄႈ ဝၢၼ်ႈပဵင်းၼိဝ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းဢွႆႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵလႃးၵွႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉႁူဝ်ၶူဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး။

- Subscription -
ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူၵ်ႉသႂ်ႇ တီႈၵွင်းမူး ဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇ တီႈၵွင်းမူး ဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ်

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃး – မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၺ်း ၵႃႈ သိုၵ်း တင်းသွင်ၾၢႆႇတႄႉ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉယူႇ။ လွင်ႈတင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း တင်းသွင်ၾၢႆႇတႄႉ မီးဢေႃႈ။ မၢတ်ႇလၢႆၵေႃႉ တၢႆလၢႆၵေႃႉ တႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇလႆႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 5-6 ဝၢၼ်ႈၼႆႉ ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉႁူဝ်ၶူဝ်သေ ယူႇတီႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈၼၼ်ႈ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလဵင်ႉလူဝႆႉၶႃႈ။ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ လွင်ႈၼုင်ႈဝႆတႄႉ တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတႄႉ လူဝ်ႇ ထႅင်ႈတင်းၼမ်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵျွင်းသုင်းသွမ်း သင်ၶၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵျွင်းသုင်းသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ် လူႉၵွႆ

ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ႁႅင်းၶိူင်ႈမိၼ် လေႃႇတိုၵ်းၸွႆႈ ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း တၢင်းၾၢႆႇ PDF သမ်ႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းႁူမ်ႈၸွႆႈ ဢမ်ႇယွမ်း 500 ၵေႃႉၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်လၢတ်ႈ။

ၵျွင်းသုင်းသွမ်း ဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ် လူႉၵွႆ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵျွင်းသုင်းသွမ်း ဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ် လူႉၵွႆ

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇၵျွင်းသုင်းသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ် လူႉၵွႆလင် ၼိုင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၾႆးမႆႈသူၼ်ဢွႆႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းမႅင်း (ယႅၵ်ႇတႃႇၼတဵင်ႇၵီႇ) လူႉသုမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 15 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢေႃႊၵၢတ်ႊ ပီ 2022 ပူၼ့်မႃးၼၼ်ႉ ယွၼ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶူဝ်၊ ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း(ဒိုးပင်ကျေးရွာ)၊ ဝၢၼ်ႈၵလႃးၵွႆး(ကုလားကွဲ) ၸိူဝ်းၼႆ့ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်းဢမ်ႇ ယွမ်းႁဵင်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း