Sunday, July 14, 2024

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ယိုဝ်း တိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 5 မူင်းၶိုင်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်း PDF, KIA လႄႈ TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ် ဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်း ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်း၊ ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 5 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် မႃးယိုဝ်းၸွႆႈ 3 လမ်း မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၵျွင်းသုင်းသွမ်းသင်ၶ လူႉၵွႆလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ်။

ပၢႆႉဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်
Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ်/ ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တႄႇပဵၼ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်းၶိုင်ႈ။ သိုၵ်း မၢၼ်ႈဢဝ် ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးယိုဝ်းၸွႆႈ 2 ၵမ်း တင်းမူတ်းမႃး 3 လမ်း။ တႃႇလမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႅင်းမီႈ၊ တႃႇ 2 လမ်း ပဵၼ် ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းၵမ်းလဵဝ်။ မၢၵ်ႇဢၼ်ၶဝ်မႃးပွႆႇသႂ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 30 လုၵ်ႈ။ တူၵ်းသႂ်ႇၵျွင်းသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ တီႈ ဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ် လူႉၵွႆလင်ၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ် ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၶိူဝ်းၼိမ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ၶိူင်ႈမိၼ်ၶဝ်တႄႉ မိူဝ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်း တင်းသွင်ၾၢႆႇၼႆႉ လွင်ႈၵူၼ်းသိုၵ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပႆႇႁူႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈလူႉသုမ်း ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပႆႇလႆႈႁူႉ ႁူဝ်ယွႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း တင်းသွင်ၾၢႆႇ ဢၼ်ယိုဝ်းၵၼ် မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းဢမ်ႇယွမ်း 200 ၵေႃႉ၊ ၾၢႆႇ PDF, KIA, TNLA တႄႉ ဢမ်ႇယွမ်း 500 ၵေႃႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

လိူၼ်ဢေႃႊၵၢတ်ႊ ပီ 2022 ဢၼ်ပူၼ့်မႃးၼၼ်ႉ ယွၼ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶူဝ်၊ ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း(ဒိုးပင်ကျေးရွာ)၊ ဝၢၼ်ႈၵလႃးၵွႆး(ကုလားကွဲ) ၸိူဝ်းၼႆ့ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းႁူဝ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇ ယွမ်းႁဵင်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း