Thursday, July 25, 2024

ပလိၵ်ႈထႆး တီ့ၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး 2 ၵေႃႉၽွင်းတိုၵ့်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး

Must read

ပလိၵ်ႈထႆးတီ့ၺွပ်း  ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 2 ၵေႃႉၽွင်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး လုၵ့်မိူင်းၽူင်း ၶၢမ်ႈထိုင် မႄႈသၢႆၸိုင်ႈထႆး။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်း ပလိၵ်ႈထႆးၵူတ်ႇထတ်းလႅၼ်လိၼ် တီ့ၺွပ်း  ၵူၼ်းမိူင်း တႆးပွတ်းႁွင်ႇ 2 ၵေႃႉၽွင်းတိုၵ်ႉ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် သေၶဝ်ႈၼႂ်းလိၼ် မႄႈသၢႆၸိုင်ႈထႆး Maesaipress ဢွၵ်ႇဝႆ့ၼင်ႇၼႆ ။

- Subscription -
Photo : ႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ထဵတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်( Maesaipress)

Maesaipress ဢွၵ်ႇဝႆ့ဝႃႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လႄႈ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႈၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းၽူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶၢမ်ႈၼမ့်ႁူၵ်းသေ လတ်းၶဝ်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပႃႇလႅင် ဢိူင်ႇၵေႃႇၸၢင့် ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး။  သမ့်မီးၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁေႃႈရူတ့်ၶိူင်ႈမႃးပႂ်ႉႁပ့်လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸင်ႇဢွၵ်ႇထဵတ်ႈထၢမ်လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်။

ၵူၼ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် 2 ၵေႃႉၼႆ့ ပဵၼ်ၸၢႆးဢွၼ်ႇ ဢႃယု 35  လႄႈ ၼၢင်းဢေးၺူဝ်ႇ ဢႃယု 35 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ တင်းသွင်ၵေႃႉယွမ်းႁပ့်ဝႃႈ  လႆႈၸၢႆႇငိုၼ်းပၼ်ၵူၼ်းႁပ်ႉသူင်ႇ 6500 ဝၢတ်ႇ တေသူင်ႇပၼ်ထိုင်ဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈၽၸဝ်ႈ ( บ้านร้องพรเจ้า ) မႄႈသၢႆ ၸိုင်ႈထႆး ၵူၼ်းဢၼ်ႁေႃႈရူတ့်ၶိူင်ႈသေ မႃးပႂ်ႉႁပ့်ၼၼ့် ပဵၼ်ၵူၼ်းထႆး ၸိုဝ်ႈ ၼၢႆးပုၼ် ဢႃယု 57 ပီ ယူႇမႄႈသၢႆ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉပလိၵ်ႈထႆးတိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတႃႇပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ တင်းသွင်ၾၢႆႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၸိုင်ႈမိူင်းမီးဝႆ့ၼႆယဝ့်။

ဢိင်ၼိူဝ် ၼၢႆးပုၼ်ၵူၼ်းမႃးႁပ်ႉၼၼ်ႉလၢတ်ႈၼေလႄႈ ပလိၵ်ႈထႆးလႆႈႁူႉဝႃႈ မီးၵူၼ်းႁပ်ႉသူင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ  တီႈဝၢၼ်ႈလိၼ်လမ် ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပီမႂ်ႇ 2023 ၼႆ့ၵူၺ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးတီ့ၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸွမ်းပၵ်းပိူင် ၼမ်မႃးၶိူဝ်းယႂ်း။ မိူဝ်ႈလိူၼ် ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ပူၼ့်မႃးၼႆ့ၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး 32 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းဢူမ်ႊၵွႆ(อำเภอมก๋อย )ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း