Saturday, July 13, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ဢႃယု 70 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်သေ ပၢတ်ႇဢဝ်ပေႇႁူၵႂႃႇ

Must read

မိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈၼၼ်ႉ ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 70 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇသူၼ်ၺႃးၵူၼ်း သိုၵ်းတပ်ႉ မတေႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵၼ်ႉၸၼ်သေ ပၢတ်ႇဢဝ်ပေႇႁူ တင်းသွင်ၾၢႆႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 02/04/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12:30 မူင်းၼၼ်ႉ ပႃႈၼၢင်းၵွင် ယူႇပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်သေ တေ ပွၵ်ႈမႃးႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵၼ်ႉၸၼ် တီႈႁိမ်းသူၼ်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၵွပ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ၽျၢၵ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ မၼ်းၼၢင်းၺႃး တဵၵ်းၵၼ်ႉၸၼ်သေဢမ်ႇၵႃး ၺႃးပၢတ်ႇႁူသွင် ၾၢႆႇသေ ဢဝ်ပေႇႁူၶမ်း မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵၼ်ႉၸၼ် မႄႈထဝ်ႈယဝ်ႉသေ ၶိုၼ်းဢဝ်မိတ်ႈၼႂ်းပႅမ်းမႄႈထဝ်ႈၼၼ်ႉ ပၢတ်ႇပေႇႁူမႄႈထဝ်ႈထႅင်ႈ၊ ဢဝ်ပေႇႁူၵႂႃႇ တင်းသွင်ၾၢႆႇ။ တေႃႈလဵဝ် မႄႈထဝ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၵဵင်းတုင်ဝႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼေႇမဵဝ်းတူႇ ဢဝ်မိတ်ႈသေ ပၢတ်ႇႁူထဝ်ႈ ယိင်း ၼၼ်ႉ တင်းသွင်ၾၢႆႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ လၢၵ်ႈတူဝ်ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 70 ပီၼၼ်ႉ ၵႂႃႇပႅတ်ႈဝႆႉၼႂ်းယုမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ လႆႈၵုမ်းၶင်တူဝ် ၼေႇမဵဝ်းတူႇ ဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၽျၢၵ်ႈဝႆႉဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 03/04/2018 ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ပူင်ၵႂၢမ်း ပၼ်တၢမ်ႇၵႂႃႇ 36 ပီ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈသမ်ႉ ပၼ်တၢမ်ႇထႅင်ႈ 30 ပီ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်း မူတ်း 66 ပီ ၼေႇမဵဝ်းတူႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းယူႇၼႂ်းတပ်ႉၵွင်ႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈထဝ်ႈယိင်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း