Wednesday, June 19, 2024

ပၢင်တေႃႇလွင်းပိုတ်ႇတီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 10 ၶူပ်ႇၵေႃႈၵႂႃႇလဵၼ်ႈ

Must read

ပၢင်တေႃႇလွင်းတီႈၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ ပႃးၸဵမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 10 ၶူပ်ႇပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတေႃႇလွင်း ပေႃႈမႄႈလႄႈၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈမႆႈၸႂ်။

ၸဝ်ႈတႅင်ႇပၢင်လွင်း ၼႄၼႃႈတိူဝ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၶၢဝ်းပီမႂ်ႇၶႄႇၼႆသေပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽၵ်းလၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း။

- Subscription -

ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“မီးႁိမ်းလွႆမွၵ်ႇၵွၼ်ႇၼၼ်ႉၶႃႈၼေႈ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 10 ၶူပ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးလဵၼ်ႈတေႃႇလွင်း ပေႃးထၢၼ်ႇၵၢၼ်ၵိၼ်ၶဝ်ႈၵိၼ်ၼမ်ႉ ၶႃႈၼေႈ။ မၢင်ၵေႃႉမီးပေႃႈၶဝ်မႃးသွၼ်ပၼ်ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၼ်ႈၵွၼ်ႇၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းမႃးလဵၼ်ႈတေႃႇလွင်း ယိပ်းမၢင်မိုၼ်ႇ မၢင်ႁႃႈႁဵင်သေလဵၼ်ႈလွၼ်ႉလွၼ်ႉ။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉယိပ်းမၢင်မိုၼ်ႇႁေလွင်းလူင်ယူႇၶႃႈၼေႈ ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈယင်းတေဢမ်ႇႁူႉမၢင်ႁဵင်မၢင်မိုၼ်ႇသင်ၵွၼ်ႇၶႃႈယူဝ်းတူၺ်းတႄႉ။ ပီၼႆႉ မွၵ်ႇၵွၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇပေႃးၵီႈၶႃႈတီႈလွႆၼၼ်ႉ ။ ၶွင်ပိူဝ်ႈပဵၼ်ယုၵ်းယၢၵ်းလူင်ၵႂႃႇမူတ်းၶႃႈလူး။ မၼ်းႁိုဝ်ၸၢင်ႈၵီႈလီလီယဝ်ႉၶႃႈၼေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ၼႄၼႃႈတိူဝ်ႈဝႃႈ ပွႆးပီမႂ်ႇၶႄႇၼႆသေ ပိုတ်ႇပၢင်လွင်းယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽၵ်းလၢၼ်းၼႆႉ ႁိုင်မွၵ်ႈ လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၵေႃႈ ႁၢမ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼမ်။ ဢၼ်ၵႂႃႇၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းယႃႈသေ တၢင်းယၢမ်ႈလူႉ၊ ယဵၼ်းပဵၼ်ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၵႂႃႇၵေႃႈမီးတင်းၼမ် ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း