Wednesday, June 19, 2024

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီ့လႆႈယႃမဝ်းၵမ်လႄႈ ၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် 4 ႁဵင်လၢၼ်ႉပျႃး

Must read

ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ်  တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီ့ၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆသႅၼ်း ဢၼ်မီးၵႃၶၼ် မွၵ်ႈ 4 ႁဵင်လၢၼ်ႉပျႃးပၢႆ။

CCDAC Myanmar( Central Committee For Drug Abuse Control ) ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢၼ်တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼပ်ႉ 4 ႁဵင်သႅၼ်ပျႃးၼႆႉပဵၼ် တီႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ ပဵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/1/2023  ႁူဝ်ၶမ်ႈ 3 မူင်း   ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
Photo CCDAC-ႁၢင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈပလိၵ်ႈၶဝ်ႈသွၵ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇသေတီႉၺွပ်းလႆႈ

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ CCDAC Myanmar ၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ လႆႈငိူၼ်ႈၶၢဝ်ႇလႄႈ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၸင်ႇၶဝ်ႈသွၵ်ႈ ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းသူၼ်ယၢင် ႁိမ်း ဝၢၼ်ႈပူႇၼႃးၵူဝ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းတုမ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ထူပ်းႁၼ် ယႃႈမ 6.5 လၢၼ့်မဵတ့်၊ ယႃႈဢၢႆႉသ် 192 ၵီႊလူဝ်ႊ ၊ ၵွင်ႈပွတ်း ၼိုင်ႈလဝ်း ၊ ၵွင်ႈ AK 33 ၼိုင်ႈလဝ်း ၊ ၵွင်ႈ M-16 ၼိုင်ႈလဝ်း ၊ ၵွင်ႈ K-12 ၼိုင်ႈလဝ်း ၊ၵွင်ႈသတ့်ယၢမ်း 1 လဝ်း ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈလၢႆသႅၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်မီး 1650 လုၵ်ႈ ၊ မၢၵ်ႇပွမ်း 7 လုၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈႁူမ်ႈၵၼ် မီးၵႃႈၶၼ် 4 ႁဵင်သႅၼ်ပျႃးပၢႆ၊ တီႉလႆႈပႃး ၵူၼ်းၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ- ဝႃႈၼႆ။  

ၵူၼ်းၸၢႆးသွင်ၵေႃ့ ဢၼ်ထုၵ်ႇတီ့ၺွပ်းလႆႈ ၼၼ့် ၸိုဝ်ႈ ၵျပူဝ်ႇ လႄႈ ၵျသျေႃး ယူႇပူႇၼႃးၵူဝ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းတုမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/1/2023 ၼၼ့်ၵေႃႈ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ် လႆႈငိူၼ်ႈၶၢဝ်ႇသေ တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ၼိူဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း ႁူဝ်ပူင်း-လွႆလႅမ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈထမ်ႈၸၢင့် ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။  တီ့ၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈ ၸၢႆးသၢမ်ၼေႃႇ(ဢမ်ႇၼၼ်) ၸၢႆးသၢမ် ဢႃယု 28 ပီ ဢဝ်ယႃႈမႃ့ 5 မိုၼ်ႇ (50000) မဵတ့် သႂ်ႇၼႂ်းရူတ့်ၶိူင်ႈမႃးဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆ့ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၽႄႈလၢမ်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈၸႄႈဝဵင်း မႃးလၢႆလၢႆပုၼ်ႈ။ၸိူဝ်းတေႃ့ယႃႈမဝ်းၵမ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၵေႃႈ မီးၵူႈဝၼ်း။လႅၼ်လိၼ် ဢၼ်တိတ်းၸပ်း မိူင်းၶႄႇ မိူင်းထႆး မိူင်းလၢဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼႆ့ ၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇလႄႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 39 % ၼႆ ၽူႈထတ်းသၢင်ၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်ဢွၵ်ႇဝႆ့ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း