Saturday, June 15, 2024

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး တေၸတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇၵိုၼ်းလူင် လၢႆတီႈ

Must read

ပီၼႆႉ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး တေဢွၼ်ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသၢင်ႈလွင်ႈ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် လၢႆလၢႆတီႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ပီ ဝႃႈၼႆ။

Photo SHAN-ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇမိူဝ်ႈပီၵၢႆ 2019

ပေႃးထိုင်မႃး ႁၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ- လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် – လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ – လမ်းပုၼ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး လၢႆလၢႆတီႈ တေဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆးမီးဝႆႉၼၼ်ႉ ပီၼႆႉ လၢႆဢွင်ႈတီႈ တေၸတ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးသႅင်ယ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉလႄႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ လၢႆလၢႆတီႈ တေၸတ်းယႂ်ႇလူင်။ ပူၼ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆပီၼႆႉ ယွၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃး တေမီးမွၵ်ႈ 3 ပီယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပီ 2022 ၼၼ်ႉတႄႉ မၢင် ဝတ်ႉၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇပေႃးၸတ်းယႂ်ႇလူင်”- ဝႃႈၼႆ။

ဢွၼ်ႇၸၢႆးတႆး ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ – လမ်းပုၼ်း တေဢဝ်ၼုင်ႈလွင်း – ၶၢမ်ႇသၢင်ႇၼႆႉ တေပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး၊ ၸၢဝ်းတႆး ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸႃတိ တၢင်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

ပီၼႆႉ ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ၊ ဝတ်ႉမွၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းလွႆသၵဵတ်း၊ ဝတ်ႉၵူႇမၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလွႆသၵဵတ်း၊ ဝတ်ႉသၼ်မၢၵ်ႇၵဵင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆသၵဵတ်း၊ ဝတ်ႉပႃႇၵူၺ်ႈ ၸႄႈဝဵင်း သၼ်သၢႆး၊ ဝတ်ႉသၼ်မိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမႄႈလိမ်း၊ ဝတ်ႉၼွင်ဢူႇပူဝ်းသူတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသၼ်သၢႆး၊ ဝတ်ႉသၼ်တူၼ်ႈမိုဝ်ႉ ၸႄႈဝဵင်း မႄႈဢၢႆး၊ ဝတ်ႉထုင်ႉတွမ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းသၼ်ၵမ်ႈၽႅင်း၊ ဝတ်ႉသီမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းႁႅင်၊ ဝတ်ႉသီလွမ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းႁၢင်ၻူင်း၊ ဝတ်ႉ ၼွင်ပိုင် ၸႄႈဝဵင်းသၼ်ပႃႇတွင်း၊ ဝတ်ႉထမ်မသထၢၼ်မွၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈဢွၼ်း ဢိၵ်ႇထႅင်ႈ လၢႆလၢႆတီႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းၸႄႈ တွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း