Monday, May 29, 2023

ၾင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ တႄႇႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ (ပပ်ႉလႅင်) တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾၢႆႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်း ၵုမ်းၵမ် တႄႇႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် (ပပ်ႉလႅင်) တႆး – ၶႄႇ တီႈၽၵ်းတူလူင် (သူၺ်ႇၼၢၼ်းတေႃႇ) ဝဵင်းမူႇၸေႊ ။

ၽၵ်းတူမိူင်းတႆး - ၶႄႇ
Photo by – ထုင်ႉႁူၺ်းလီ/ ၽၵ်းတူမိူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ဢိုတ်း/ ပိၵ်ႉယဝ်ႉ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈၽၵ်းတူလူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ တႄႇႁဵတ်းပၼ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မူႇ ၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း မိူဝ်ႈၼႆႉၵႂႃႇ။ သင်ဝႃႈ ၽူႈလႂ် တေမႃးႁဵတ်းၸိုင် တေလႆႈဢဝ်ဝႂ်ၽိုၼ်မိူၼ် မၢႆၾၢင်၊ သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်းလႄႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ 3 ၶႅပ်း၊ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်းၸိုင် တေလႆႈၵႂႃႇဢဝ် ဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်း (ထောက်ခံစာ) တီႈ လုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေၵႂႃႇႁဵတ်းလႆႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇၼႆႉ တေႁဵတ်းပၼ်ဝႆႉၵူၺ်း လွင်ႈတေၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး တင်းသွင်မိူင်း ၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇမၵ်းမၼ်ႈ ဝၼ်းမၼ်း တေပိုတ်ႇမိူဝ်ႈလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်ဝႃႈ ႁဵတ်းဝႆႉပၼ်ၵူၺ်း တႃႇတေၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးတႄႉ ၶဝ်ပႆႇမၵ်း မၼ်ႈ ဝၼ်းမၼ်းၶႃႈ။ တေလႆႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝၼ်းလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵႃႈၶၼ်မၼ်း သဵင်ႈၵႃႈႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ ပႆႇႁူႉၶႃႈ။ ၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃးတႄႉ လႆႈပၼ် 500 ပျႃးဢေႃႈ ၵႃႈပပ်ႉလႅင်။ ၶၢဝ်းယၢမ်းၶဝ်ႁဵတ်းပၼ်တႄႉ တေပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လုမ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇၼႆႉ သင်ၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၸိုင် မီးၶႂၢင်ႉၶဝ်ႈထိုင်ႁွတ်ႈမိူင်းၶွၼ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ပပ်ႉၼႆႉ မီးဢႃယု တႃႇၼိုင်ႈပီ ။

ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇၼႆႉပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 3 ပီ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/4/2020 တေႃႇထိုင် 8/1/2023 ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇၶိုၼ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ တၢင်းၾၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ပႆႇပိုတ်ႇ ပၼ်ၶႂၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တႄႇၵၢင်လိူၼ်ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလႅၵ်ႈပိၼ်ႇ/ တေႃႇဢႃယု ဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ် လိၼ်ၵၼ်ဝႆႉ တႃႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးငၢႆႈ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ တီႈၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်း မၢႆ 1 လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး (မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း)။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း