Tuesday, May 21, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်း လူင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ဢိၵ်ႇပႃးၵူၼ်းတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်း လၢႆလၢႆဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတၵ်ႉ သင်ဝႃႈသဵၼ်ႈမၢႆၼႂ်းဝႂ်ၶဝ်လႄႈဝႂ်ႁဝ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ႁႂ်ႈလၢတ်ႈၵမ်းလဵဝ် ။

တႄႇႁၢင်လိူၼ် တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊပီ 2022 ၼၼ့်မႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ လူင်းပိုၼ့်တီႈ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း တႃႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလူင် ပီ 2023 ။ လူင်းၵဵပ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး လၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းပၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ၵမ်ႈၼမ် ၵဵပ်းၼႂ်းဝဵင်း ၊ တၢင်းဝၢၼ်ႈတႄႉပႆႇႁၼ်လူင်းၵဵပ်း ။ မၢင်တီႈၵေႃႈ ငၢႆႈယူႇသေတႃႉ မၢင်တီႈၵေႃႈ မီးၸိုဝ်ႈသဵင်ၵူၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈ ပႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်းဢၼ်ၾၢႆႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်မႃး ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ

- Subscription -

ၸၢႆးၼုမ်ႇၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ပိုၼ်ႉတီႈပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉတၢင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီး သိုၵ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇပေႃးဢဝ်ၵျၢမ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈမၢင်တီႈၵေႃႈ မီးယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇဢေႃႈ လွင်ႈပိူင်ႈၵၼ် ဢိတ်းဢွတ်း။ မၢင်တီႈသမ်ႉ ၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မီးၸိုဝ်ႈသဵင်လိူဝ် ဢမ်ႇၼၼ်ယွမ်း၊ မၢင်တီႈသမ်ႉ ၼႂ်းဝႂ်သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်းဢၼ်ၶဝ်ဢဝ်မႃးၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈသဵင်ၵူၼ်းလိူဝ်ဝႆႉ ႁဵတ်းၼႆၵေႃႈမီး။ ႁၼ်မႅၼ်ႈယူႇ 2-3 တီႈၶႃႈဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းမၢင်ၵေႃႉၵေႃႈလၢတ်ႈၵမ်းလဵဝ်ၼင်ႇၵဝ်ႇဢေႃႈ  ။ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ ဢၼ်ဢမ်ႇႁတ်း လၢတ်ႈၵေႃႈ မီးၼႆဢေႃႈလႆႈငိၼ်းဝႃႈ။ ပေႃးၸီႉၸမ်ႈၼႄၵေႃႈ ၶဝ်ၶိုၼ်းလူပ်းပၼ်ၶိုၼ်းယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ သင်ဝႃႈ တီႈလႂ်ဝဵင်းလႂ်ဢမ်ႇဝႃႈ ပေႃးႁၼ်သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်းၼႂ်းပိူၼ်ႈလိူဝ်ၵေႃႈလီ ယွမ်းၵေႃႈယဝ်ႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၼႂ်းဝႂ် သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်း တီႈၶဝ်လႄႈတီႈႁဝ်း ပေႃးဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ၸိုင် ႁႂ်ႈၸီႉၸမ်ႈတၵ်ႉလၢတ်ႈၵမ်းလဵဝ် – ၾၢႆႇတၢင်းၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းလူင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ- “ တေႃႈၼင်ႇ ပွၵ့်ဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်း မွၵ်ႈ 3-4 ပွၵ့်ၼႆ့ တင်းမီးၸိူင်ႉၼၼ် ။  ပေႃး ပဵၼ်တၢင်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈတေမီးလႆႈလႄႈ ၽွင်းႁဝ်းဢဝ်ဝႂ်ႁဝ်းၵႂႃႇတီႈၶဝ်ၼၼ်ႉႁႂ်ႈတူၺ်းလီလီ တင်းဝႂ်တီႈၶဝ်လႄႈတီႈႁဝ်း ” – ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢၢၼ်းၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလူင် 2023 ၼႂ်းလိူၼ် ဢေႃႊၵတ်ႊ ဢၼ်တေထိုင်ၼႆ့ၼႆလႄႈ သင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်လၢႆလၢႆၾၢႆႇ လူင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9 လိူၼ် ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ပီ 2023။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၵၸ ဢဝ်ၶေႃႈဢၢင်ႈ သဵၼ်ႈမၢႆၶႅပ်းတွၼ်ႈၵၢင်ၸႂ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼၼ့် ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၼႆသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 2 ပီ ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2023 ၼႆ့ တေဢဝ် ပိူင် PR သေ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း