Saturday, July 20, 2024

ႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းဢႃယုဝႂ်တေမူတ်းၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ တႄႇၶိုင်ၵၢၼ်တေႃႇလႆႈယဝ်ႉ

Must read

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇတူင်ႉၼိုင်မၢႆမီႈႁႅင်းၵၢၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းယိပ်း Passport သီၵမ်ႇလႄႈ ဝႂ်  ႁဵတ်းၵၢၼ်သီသွမ်ႇဢၼ်ဢႃယု တေမူတ်းၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၼၼ်ႉ တႄႇၵႂႃႇၶိုင်ၵၢၼ် တေႃႇဝတ်းဝႂ်လႆႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

တႄႇၼႂ်းလိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2018 ၼႆႉ ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း HRDF သပ်းၸႅင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈႁႅင်း ၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းယိပ်း Passport သီၵမ်ႇႁိုဝ်တၢင်ႇသီ ဢၼ်မီးဝႂ် ႁဵတ်းၵၢၼ်သီသွမ်ႇ ဢၼ်ဢႃယုတေမူတ်းၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတေႃႇလႆႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးပိူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇမၢႆမီႈ HRDF လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ မိူဝ်ႈလဵဝ်ဝတ်းဢၼ်တေမူတ်းၼႂ်း လိူၼ် ၼႆႉၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၶပ်းၶိုင်တေႃႇလႆႈယဝ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီတီႈႁူင်းယႃ ၵႂႃႇယွၼ်းဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်၊ ၵႂႃႇတီႈၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း (တေႃးမေႃး) သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵႂႃႇယွၼ်းဝႂ်ၶႂၢင်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ် ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇတေသဵင်ႈ မွၵ်ႈ 6000 ၿၢတ်ႇပၢႆ ” ၼႆယဝ်ႉ။

ဝတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် မၢင်ၸိူဝ်းဢႃယုမူတ်းမိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ပူၼ်ႉမႃး၊မၢင်  ၸိူဝ်းမူတ်းလိူၼ်ၼႆႉ၊ မၢင်ၸိူဝ်းမူတ်းလိူၼ်မေႊ 2018 ။

ၸၢႆးၶမ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း လၢတ်ႈဝႃႈ -“ ၶႃႈတႄႉဢႃယုဝတ်းဝႂ်တေမူတ်းၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ မႃးထတ်းပၢႆးယူႇလီ ပိူၼ်ႈၵေႃႈထတ်းပၼ်ႁဝ်းယူႇၶႃႈ မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉတႄႉပိူၼ်ႈဢမ်ႇထတ်းပၼ်ၶႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး ဢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုတ်ႇႁဵတ်းပၼ်ဝတ်းဝႂ်ယဝ်ႉ ၵႂႃႇမီး 1,320,035ၵေႃႉ။  ႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်ထုၵ်ႇလႆႈတေႃႇဝႂ်မီး 13,792,521 ၵေႃႉ ။ ဢၼ်ပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈၵိုတ်း 59,217 ၵေႃႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းဢမ်ႇတၼ်းတေႃႇဝတ်းဝႂ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈသိုပ်ႇယူႇ ၼႂ်းမိူင်းထႆး တေလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၽႂ်မိူင်းမၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း