Thursday, February 9, 2023

RCSS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေၸတ်းပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်း

Must read

ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 76 ပီ ပီၼႆႉ RCSS ၶိုင်ပွင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေၸတ်းယႂ်ႇလူင် တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၼႆသေတႃႉ ဝၼ်းတီႈ 20/01/2023 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ဝႃႈ RCSS တေဢမ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်း ပၢင်ပွႆး ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇသေ တေၵႂႃႇၸတ်းတီႈလွႆတႆးလႅင်း မိူၼ်ၵူႈပီၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 ၼႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီလႄႈ ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး/ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ႁူမ်ႈလူၺ်ႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ တေႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၵႂႃႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တႄႉ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်း သင်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇတႄႉ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယူႇ တေယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ တေဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵူၺ်း။ ယူႇတီႈ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈ သုၵ်ႉသၵ်ႉႁဵတ်းၸွမ်း။ တီႈမုၵ်ႉၸုမ်းတႄႉ တေဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၼင်ႇၵူႈပီၼၼ်ႉၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

တႃႇတေၸတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၼႆႉ RCSS လႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶိုင်ပွင်မႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈႁၢင်ပီ ပီၵၢႆ။ ဝၢင်းၽႅၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉတီႈယူႇတီႈၼွၼ်းပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇမႃးပွႆး ယဝ်ႉတူဝ်ႈၼမ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ဢၼ်လႆႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႅၵ်ႈလၢႆႈၶပ်ႉမၢႆၼႆႉ မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်းတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတူၵ်းလူင်းပိူင်ငမ်းယဵၼ် ဝႃႈၼႆ။

မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႆလႄႈပေႃးႁဝ်းတေဢွၼ်ႁဵတ်း တီႈၼႂ်းမိူင်းသေတီႈတီႈၼႆ မၼ်းလူဝ်ႇလႆႈငူပ်ႉငိတင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ဢဝ်လွင်ႈပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ဢဝ်ၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၵၼ်ႁေ ဢဝ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ႁေ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈႁဵတ်းၼႆမၼ်းလႆႈမီးဝႆႉ ပိူင်ငမ်းယဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသေ တေပႆႇပဵၼ်ႁဵတ်းယဝ်ႉ တီႈမိူင်းပၼ်ႇၼႆႉ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶဝ် ႁဵတ်းၵႂႃႇလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း။ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းတႄႉ တေသိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈလွႆတႆးလႅင်း မိူၼ်ၵဝ်ႇၵူၺ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ ” – ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၶွမ်ႊမတီႊပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးတႄႉ ပေႃးႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ လိၵ်ႈမွၵ်ႇထိုင်ဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉ ၼႂ်းလိၵ်ႈ ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း RCSS/SSA သေ တေၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၽိတ်းမွၵ်ႇၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၽူႈ ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပီႈၼွင်ႉ ဢူၺ်းလီ ဢိၵ်ႇပႃးပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈၸမ်တီႈၵႆ ၶႅၼ်းတေႃႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ပွႆး သေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၶပ်ႉမၢႆပၢင်ပွႆးသမ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 5-6/2/2023 ႁပ်ႉၶႅၵ်ႇပီႈၼွင်ႉမႃးပွႆး။ 7/2/2023 ပၢင်ၵႅဝ်ႈလႄႈ လူႇတၢၼ်းၽႄ ၵုသူလ်။ ဝၼ်းတီႈ 8/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းသမ်ႉ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၽူႈတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း။ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်း ပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း RCSS/SSA တႄႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး မႃး ၵူႈပီ မွၵ်ႇထိုင်ၶႅၵ်ႇတီႈၸမ်/ ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်။ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းယႂ်ႇလူင်မႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 2 – 3 ပီယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း