Thursday, February 9, 2023

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈပၢႆႈတေႃႇၼႃႈတေႃႇတႃၸဝ်ႈၶွင်

Must read

ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ ႁဵတ်းမိူၼ်တေသိုဝ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ၸၢမ်းႁေႃႈတူၺ်း လိုၼ်းသုတ်းႁေႃႈလဵၼ်ႈတေႃႇၼႃႈတေႃႇတႃ ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ တီႈၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ။

ရူတ်ႉၶိူင်ႈ Honda Super 400
Photo by – ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ/ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ Honda Super 400 ဢၼ်ႁၢႆၵႂႃႇ 19/1/2023

ဝၼ်းတီႈ 19/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:15 မူင်း မီးၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵပ်းၾူၼ်းၸူးၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ယွၼ်း တူၺ်းရူတ်ႉ ဝႃႈတေသိုဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉ ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၼႄ တီႈတႃႈရူတ်ႉၵၢင်ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ။ ၵူၼ်းသိုဝ်ႉရူတ်ႉယွၼ်းၸၢမ်းႁေႃႈတူၺ်းသေ ႁေႃႈလဵၼ်ႈပၢႆႈ ၵမ်းသိုဝ်ႈ ။ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၼၼ်ႉ တေမီးၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 37 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၼ်းၵပ်းၾူၼ်းၸူးၶႃႈ တေသိုဝ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈၼႆသေ ယွၼ်းတူၺ်းရူတ်ႉ။ ၶႃႈဢဝ် ရူတ်ႉၵႂႃႇၼႄမၼ်း တီႈၵၢင်ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မၼ်းတူၺ်းယဝ်ႉမူတ်းသေ ၶိုၼ်းဝႃႈ တေၸၢမ်းႁေႃႈတူၺ်း ။ ၶႃႈၵေႃႈ ယုမ်ႇၸႂ်ငၢႆႈသေပၼ်ႁေႃႈ။ ၽိူဝ်ႇဝႃႈ မၼ်းႁေႃႈၵႂႃႇယဝ်ႉ တၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉမီးၾႆးလႅင် မၼ်းဢမ်ႇၵိုတ်း ႁေႃႈပူၼ်ႉၵႂႃႇလႄႈ ၶႃႈပႅၵ်ႇၸႂ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ လၢႆးမၼ်းယဝ်ႉ။ ၶႃႈႁိမ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းႁူႉၸၵ်း တီႈႁၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉႁိမ်းၼၼ်ႉ ၼႅတ်ႈၶီႇလမ်းၸွမ်းလင်မၼ်း ၵႂႃႇတၢင်းၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ – ၼမ်ႉၶမ်း ၼႂ်းၵႄႈ ၼၼ်ႉ မီးတၢင်းလတ်း မၼ်းႁေႃႈၶဝ်ႈၵႂႃႇ တၢင်းလတ်းၼႂ်းထိူၼ်ႈၼၼ်ႉပႅတ်ႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈပၢႆႈၼၼ်ႉ တူဝ်သုင်းမွၵ်ႈ 5-6 ထတ်း/ ပေႇ ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ ၽိဝ်ၶၢဝ် ဢိတ်းၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပေႃးပီႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽိူဝ်ႇၶႃႈလမ်းၽႅဝ်တီႈတူဝ်းလ်ၵဵၵ်ႉ တၢင်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ – မူႇၸေႊၼၼ်ႉ ၶႃႈထၢမ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၼၼ်ႈ ၶဝ်ဝႃႈ ပူၼ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆသေ ပိုင်ႈႁႂ်ႈၶဝ်ၵပ်းၸူးတီႈၵဵၵ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉၶၢႆ။ ႁႂ်ႈၸွႆႈတီႉၺွပ်းဝႆႉပၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၶႃႈ။ ၽိူဝ်ႇၶႃႈ ၵႂႃႇၽႅဝ်တီႈၵဵၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ဝႃႈၵႂႃႇလမ်းၸွမ်း ဢမ်ႇၶိုတ်း။ ယွၼ်ႉဝႃႈ တၢင်းၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇယူႇဝႆႉ လႄႈ ၶဝ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈလိုၵ်ႉလႆႈ။ ၶႃႈၵေႃႈ ယွၼ်းပိုင်ႈၶဝ် ႁႂ်ႈပွင်ႇၸူးသိုၵ်းၶၢင် တၢင်း ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပေႃးႁၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼႆႉ ၸွႆႈတီႉၺွပ်းဝႆႉပၼ်ၽွင်ႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ တေၸွႆႈပွင်ႇပၼ် ၵႂႃႇတၢင်းပုၼ်ႉယူႇၼႆ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈၶိုၼ်း”- ၸဝ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢၼ်ႁၢႆၵႂႃႇၼႆႉ တေပဵၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈသႅၼ်း Honda Super 400 တေမီးၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 37 သႅၼ်ပျႃး။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်ဝႃႈ ယႃႇဝႆႉဝၢင်းၸႂ် ယုမ်ႇပိူၼ်ႈငၢႆႈ ၽႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ႁူႉၸၵ်းၵေႃႈလီ ဢမ်ႇႁူႉ ၸၵ်းၵေႃႈယဝ်ႉ ယႃႇပေလႃႈလီႈယုမ်ႇငၢႆႈ ။ သင်ၽူႈလႂ်ၽႂ် ထူပ်းႁၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၼၼ်ႉၸိုင် ၶႅၼ်းတေႃႈပွင်ႇၸူးပၼ် တီႈမၢႆၾူၼ်း 09255200045 ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း