Wednesday, June 19, 2024

ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်း/ တေႃႇဢႃယု ဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ဝႆႉ

Must read

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇတေႃႇဢႃယု/ ပိၼ်ႇပပ်ႉဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် (နယ်စပ်ဖြတ် သန်းခွင့်လက်မှတ်) ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ဢမ်ႇယွမ်း 200 – 300 ယွၼ်ႉမီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ထႆးလႄႈမၢၼ်ႈ တေပိုတ်ႇၶိုၼ်း ၶူဝ်မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း မၢႆ (1) ၼႂ်းဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်းၼႆႉ။

ဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢွၼ်ၵၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၵႂႃႇပိၼ်ႇပပ်ႉ/ တေႃႇဢႃယု ပပ်ႉဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၵၼ် တီႈၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်း မၢႆ (1) ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဝၢႆးသေ လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇ လိုဝ်းၵၼ်ဝႃႈ တေပိုတ်ႇၶူဝ်ယဝ်ႉ ၼႆသေ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝူင်ႈသွင်ဝူင်ႈမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတေႃႇဢႃယု/ ပိၼ်ႇပပ်ႉၵၼ်တင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်း 200-300 ၵေႃႉၼႆႉ။ ၵႃႈမၼ်းတႄႉ လႆႈသဵင်ႈ 100 ဝၢတ်ႇ။ ပေႃးဝႃႈၵႂႃႇႁဵတ်းမႂ်ႇၼႆ ၶဝ်တေပႆႇႁပ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ်ပႆႇတၼ်းႁဵတ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းမီးသုၼ်ႇလႆႈႁဵတ်းတႄႉ တေလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းယူႇၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵူၺ်း။ တေလႆႈမီးဝႂ်မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵွၼ်ႇ ၸင်ႇႁဵတ်းလႆႈ။

“ပပ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ပပ်ႉၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် တေလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်မီးမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေႁဵတ်းလႆႈ။ ဢႃ ယုပပ်ႉၼႆႉ တေမီးယူႇ 1 ပီ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၶဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်းမႂ်ႇၼႆႉ လႆႈပၼ် 400 ဝၢတ်ႇၼႆၶႃႈဝႃႇ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈၼႄတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

လွင်ႈတေပိုတ်ႇၶူဝ် မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း မၢႆ (1) ၼႆႉ မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးလိုဝ်းလင်ဝႆႉယဝ်ႉသေတႃႉ တေပိုတ်ႇဝၼ်းလႂ်တႄႉ ပႆႇႁူႉ ပႂ်ႉၶေႃႈၸီႉသင်ႇ တၢင်ၼေႇပျီႇတေႃႇၵူၺ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

“တႃႇတေပိုတ်ႇတႄႉ မီးႁူဝ်ပၢၵ်ႇတဵမ်ယဝ်ႉ တေပိုတ်ႇဝၼ်းလႂ်တႄႉ ပႆႇႁူႉၶႃႈ။ တီႈၼိူဝ်ၶူဝ်ၼႆႉ တၢင်းၾၢႆႇမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇဢဵၼ် ႁႅင်းၵူၼ်း ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်ယူႇ။ ယွၼ်းဝႆႉတၢင်းၼိူဝ်ၵေႃႈ ယင်းပႆႇလူင်းမႃး။ ယၢမ်းလဵဝ် ပႂ်ႉၶေႃႈသင်ႇ လူင်ပွင် ၸိုင်ႈတၢင်းၼိူဝ် လူင်းမႃးၵူၺ်းၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

တႃႇတေပိုတ်ႇၶူဝ်ၼႆႉ တၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးတႄႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉ။ ယိုၼ်ႈမိုဝ်းမႃးတၢင်းမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၵေႃႈ မီးမႃးလၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း မၢႆ (1) မႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းလႄႈ ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/3/2020 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပိုတ်ႇ။ တၢင်းၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ယိုၼ်ႈမိုဝ်းယွၼ်းပိုတ်ႇမႃးႁိုင်ယဝ်ႉ တၢင်းၾၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တႄႉ ယင်းပႆႇၽွမ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆ (2) လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆးၼၼ်ႉတႄႉ ပၼ်ၵႃးတၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇတင်းသွင်ၾၢႆႇ တေႃႉသူင်ႇ ၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးၵၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/1/2023 ၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး – လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ပိုတ်ႇ ၶိုၼ်း ၶူဝ်လႅၼ်လိၼ် မႄႈသွတ်ႇ – မျႃႉဝတီႇ ၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုတ်းမၢႆ (1) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း