Sunday, July 21, 2024

ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်းတႆး ႁူမ်ႈႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၸတ်းႁႃၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇ တိုၵ်းသူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် ႁၵ်ႉသႃလွင်ႈမူတ်းသႂ်

Must read

ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်းတႆး ႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇ ၸတ်းႁႃၵၢၼ် ၵဵင်းမႆႇၽွင်းၶၢဝ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းဝတ်းဝႂ် တိုၵ်းသူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ႁၵ်ႉသႃလွင်ႈမူတ်းသႂ်။

ႁၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် တီႈႁွင်ႈၵၢၼ် OSS ၵဵင်းမႆႇ

ဝၼ်းတီႈ 29/03/2018 ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းႁွတ်ႈၽႅဝ်ၵဵင်းမႆႇ လၢႆၸုမ်းပႃးၸဵမ်သုၼ်ႇတူဝ် ႁူမ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း 30 ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁဵတ်းဝတ်းဝႂ် တီႈသုၼ် One stop Service ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

- Subscription -
ႁၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် တီႈႁွင်ႈၵၢၼ် OSS ၵဵင်းမႆႇ

ၸၢႆးၸွမ်ၶိူဝ်း ၽူႈၶဝ်ႈပႃး ဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇလႆႈႁၼ် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်း ၵၢၼ်ႁဝ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၸိူင်ႉၼႆ ပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီ၊ ယုၵ်းယၵ်းၵေႃႈလိူင်ႇၼမ် ဝူၺ်ႇႁင်ႈတႄႉတႄႉ ။ ၵွပ်ႈ ၼၼ်လႄႈ ႁဝ်းၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ် မႃးႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ်ၶႃႈဢေႃႈ၊ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ပီႈၼွင်ႉႁဝ်း ႁႂ်ႈပႅတ်ႈယုၵ်းယၵ်းပဵၼ်တီႈပဵၼ်တၢင်း ၼင်ႇႁိုဝ်ပိူၼ်ႈတေဢမ်ႇဝႃႈႁဝ်း ဢမ်ႇထၢင်ႇလဵၵ်ႉႁဝ်းၼၼ်ႉ ” ဝႃႈၼႆ။

ႁၢင်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇပႂ်ႉတေႃႇဝတ်းဝႂ်

ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်းၸိူဝ်းႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇၼႆႉ လိူဝ်သေ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ်ယဝ်ႉ ယင်းႁူမ်ႈႁွမ်းငိုၼ်း ၵၼ်ၵေႃႉ ဢိတ်းၵေႃႉဢွတ်းသေ ႁဵတ်းႁေႃႇၶဝ်ႈၼိုင်ႈ၊ ၼိူဝ်ႉၶူဝ်ႈ၊ ၶဝ်ႈမုၼ်း၊ ၼမ်ႉသူမ်ႈ၊ ၼမ်ႉၵတ်း ၵႂႃႇၸႅၵ်ႇပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းမႃးႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်။

ၸၢႆးၶိူဝ်းမႂ်ႇ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ပိုၼ်ႉတီႈတေႃႇဝတ်းဝႂ်ၼၼ်ႉ ၵူၺ်ယုၵ်းယၵ်းဢမ်ႇမီးၼမ် ၊ ၵူၺ်ယုၵ်းယၵ်းပေႃးလူၼ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇမီးၽႂ်ၵဵပ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈ ။ ႁဝ်းၶႃႈမႆႈၸႂ် ပၢႆးယူႇလီ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းလႄႈ ၸင်ႇႁူမ်ႈ ၵၼ်ၵႂႃႇၽဵဝ်ႈပတ်းၶႃႈဢေႃႈ ” ဝႃႈၼႆ ။

ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2018 မႃးၼႆႉ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး၊ သဵင်ၼုမ်ႇႁႅင်းမႂ်ႇ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ၊ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸုမ်း ပႃးၸဵမ်ပီႈ ၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆး မိူင်းတႆး ယူႇတီႈသုၼ်ႇတူဝ်သေ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်း၊ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်မႃး မီးတင်းၼမ် ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇတေႃႇဝတ်းဝႂ် ႁႂ်ႈယဝ်ႉၵွၼ်ႇဝၼ်းတီႈ 31/03/ 2018 ၼႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇႁူဝ်ႁဵင် ၵႂႃႇတေႃႇဝတ်းဝႂ်ၵူႈဝၼ်း ဢိုပ်းၶဝ်ႈဢိုပ်းၼမ်ႉထိုင်တီႈပဵၼ်လူမ်းပဵၼ်လႅင်ႉၵေႃႈမီး။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယိုတ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း3 လိူၼ်ၼႆသေတႃႉ ႁႅင်းၵၢၼ်တေလႆဢဝ်ဝႂ်ၶိဝ်ႊ Queue ဝႆႉၵွၼ်ႇဝၼ်းတီႈ 31/03/2018 ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း