Saturday, July 20, 2024

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းတေႃႇဝတ်းဝႂ်ထႅင်ႈ 3 လိူၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်တေလႆႈဢဝ်ဝႂ်ၶိဝ်ႊ Queue ဝႆႉၵွၼ်ႇ 31လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်

Must read

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းတေႃႇ ဝတ်းဝႂ်ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ထႅင်ႈ 3 လိူၼ်။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 27/03/2018 တီႈပၢင်ၵုမ်လူင် ၸုမ်းၽွင်းလူင် လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ မီးၶေႃႈလႆႈၸႂ် ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းတေႃႇဝတ်းဝႂ်ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ထႅင်ႈ 3 လိူၼ် တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 30/06/2018 ။

ဢၼ်ယိုတ်ႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းယိပ်းဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်သီၶွင်ႇသေ ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းမႃး Passport သီၶဵဝ်၊ သီလႅင်လႄႈ ဢၼ်ယိပ်းဝႂ်သီၶွင်ႇ တင်းသီၶဵဝ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ဝႂ်ၸပ်းၵူႈ ဢၼ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈသုၼ် One Stop Service (OSS) ၼၼ်ႉ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈႁႅင်းၵၢၼ်တေလႆႈဢဝ်ဝႂ်ၶိဝ်ႊ (ဝႂ်ၶိၼ်း) ၵွၼ်ႇဝၼ်းတီႈ 31/03/2018။ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်းယိပ်း Passport တင်းဝႂ် ႁဵတ်းၵၢၼ်သီသွမ်ႇ ဢႃယုဝတ်းဝႂ်တေမူတ်း လိူၼ်ၼႆႉၼၼ်ႉသမ်ႉ တေလႆႈၵႂႃႇတေႃႇဝီႊသႃႊၵွၼ်ႇ 31/03/2018 ဝႃႈၼႆ ။

ၸၢႆးပိူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇမၢႆမီႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ လွင်ႈဝတ်းဝႂ်ၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈၼႃႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈ ဢၢၼ်ႇၶၢဝ်ႇ၊ တူၺ်းၶၢဝ်ႇယူႇတႃႇသေႇ ၼင်ႇႁိုဝ်ႁဝ်းတေႁူႉငဝ်းလၢႆးလႄႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇၺႃးပိူၼ်ႈပႅတ်ႉလႅၼ်ႁဝ်း ၊ တွၼ်ႈတႃႈလွၵ်းလၢႆးဢဝ်ဝႂ်ၶိဝ်းၼၼ်ႉ မီးသွင်လၢႆး ၶဝ်ႈၵႂႃႇဢဝ်တီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ်ဢမ်ႇၼၼ် ၸွင်းၶိဝ်ႊဢဝ် ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊတီႈ http://www.express. doe.go.th/ ၵွၼ်ႇဝၼ်းတီႈ 31/03/2108 ” ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ႁႅင်းၵၢၼ်လၢဝ်း၊ မၢၼ်ႈ၊ ၵမ်ႊပူႊၶျႃႊဢၼ်ပႆႇလႆႈတေႃႇဝတ်းဝႂ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈ တိုၵ်ႉၵိုတ်းယူႇ 4 သႅၼ်ပၢႆ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ယိုၼ်ယၼ်ဝႃႈ တိုၼ်းတေဢမ်ႇၶႂၢၵ်ႈပၼ်ထႅင်ႈယဝ်ႉ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈပေႃႈလဵင်ႉ၊မႄႈလဵင်ႉ ဢွၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈႁၢႆးငၢၼ်းတူဝ် ႁပ်ႉဝႂ်ၶိဝ်ႊဝႆႉ ၵွၼ်ႇဝၼ်းတီႈ 31/03/2018 ၼႆႉ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း