Saturday, May 18, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ လိူၼ်ၼႆႉသဵင်ႈ တၵ်းတေဢမ်ႇလႆႈမီးသေၵေႃႉ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇလိုပ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း   100 ပၢႆ ဢၼ်မီးတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းႁႂ်ႈမူတ်း ၊ ၼႂ်းပီ 2023 ၼႆႉသဵင်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈမီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

  ဝၼ်းတီႈ 14/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 3-4 ၵေႃႉ သႂ်ႇၶူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶဝ်ႈမႃးလိုပ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်သွၼ်ႈဝႆႉ တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇဝႃႈ လိူၼ်ၼႆႉသဵင်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မီးတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၵၼ် မူတ်းမူတ်း ယႃႇႁႂ်ႈမီးသေၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ သႂ်ႇၶူဝ်း ၵူၼ်းႁိူၼ်းသေမႃး မွၵ်ႈ 4 ၵေႃႉၼႆႉ။ တႄႇဢဝ် ပီ 2023 ၵႂႃႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၼႆႉ တေဢမ်ႇႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်းသေဢိတ်းယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ တိုၵ်ႉမီးယူႇ ႁပ်ႉဝႆႉၸိုင် တေပဵၼ်တၢင်းၽိတ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆဢေႃႈ။ လိူၼ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်လိူၼ်လိုၼ်းသုတ်းၼႆၶႃႈဝႃႇ။ မိူဝ်ႈသိုၼ်း ၶဝ်မႃးလိုပ်ႈၵမ်းသိုဝ်ႈ ယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢွၼ်ၵၼ်တိူဝ်ႉၸႂ် ၵႂင်ၸႂ် ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃ ။

“ပေႃးလႆႈငိၼ်းၶဝ်မႃးဝႃႈ လိုပ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်တိူဝ်ႉၸႂ် ၵႂင်ၸႂ် တေလႆႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶၢႆႉ ၵမ်း လဵဝ်လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶီၸႂ်မွင်ၸႂ် ႁႆႈၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး မီးပီပၢႆယဝ်ႉ တေပဵၼ် ႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ။ တေသိုပ်ႇယူႇတီႈၼႆႉ ၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ တေပၢႆႈၵႂႃႇယူႇတီႈလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶမ်ၸႂ် ၵၼ် ဢေႃႈ”-  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်သွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၼႆႉ မီးမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း 48 လင်၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း 174 ၵေႃႉ။ ပဵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးသူၼ်၊ တူၼ်ႈႁိုၵ်ႈ၊ ၼႅမ်းသၢႆးလႄႈ ၶိုမ်းၵဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လိုပ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၼႆႉ ၶဝ်ၶႂ်ႈၼႄၼႃႈဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၼိမ်ယဵၼ်ယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သင် ၼႆသေ ၶႂ်ႈၽၢမ်းတႃလုမ်ႈၾႃႉၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

“  ပေႃးၵမ်ႇၽႃႇႁူႉၵႂႃႇဝႃႈတိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယူႇၼႆၵေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇၶဝ်မၼ်းဢမ်ႇလီ ၼၼ်ႉၼႃႇ။ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတႄႉ ၶဝ်ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်သင်။  ၶဝ်ဝႃႈ မိူဝ်းလႆႈၵေႃႈမိူဝ်း ဢမ်ႇမိူဝ်းလႆႈၵေႃႈမိူဝ်း ၼႆၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ ၶႂ်ႈၵႂႃႇၶၢတ်ႇယူႇၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈၵႂႃႇလႃႇ ယႃႇပေႁႂ်ႈၸူႉၵၼ် တီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၼႆႉ ၼႆၶႃႈဝႃႇ”- ၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်မီး တီႈၵေႃလိၵ်ႈ လၢႆးၼႆႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလိုပ်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း 3 ပွၵ်ႈ ပႃးၼႆႉယဝ်ႉ။  ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်ယွၼ်း ယူႇတေႃႇထိုင် ပီ 2022 သဵင်ႈ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵိင်ႇၽႄၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇတီႈပၢင်သဝ်းသေ ၵႂႃႇသိုပ်ႇၶၢတ်ႈယူႇႁွင်ႈၼႂ်းဝဵင်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။  

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယၢမ်းလဵဝ်တိုၵ်ႉမီးဝႆႉ မွၵ်ႈ 5,800 ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 28 ဝၢၼ်ႈဢၼ်မီး တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇ ဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႁူႈ၊ ဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ၊ ဢိူင်ႇႁူးသူၼ်၊ ဢိူင်ႇၶိုမ်းလႄႈ ဢိူင်ႇပုင်းလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸိူဝ်းၶဝ်ပၢႆႈမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2021 ယွၼ်ႉၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ TNLA, SSPP လႄႈ RCSS ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႆႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁူဝ်ၵူၼ်း 5800 ပၢႆယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉတၢင်းဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးထႅင်ႈႁူဝ်ၵူၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇႁူးသူၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း