Saturday, June 22, 2024

ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆႉ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈမူႇၸေႊ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈတၢႆၶၢင်ႈတၢင်းဢမ်ႇယွမ်း 40  

Must read

ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆ့ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇမီးပီႈၼွင်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ တၢႆၼမ် ဢမ်ႇယွမ်း 40 ၵေႃႉ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလၢတ်ႈ။။

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“   ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇမီးတီႈယူႇ တီႈသဝ်းတေ့တေ့။ မိူၼ်ႁၼ်ယူႇၼၼ့်ၼႃႇၼေႃ မိူင်းႁဝ်းၼႆ့ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၸုမ်းလႂ် ၶပ်းၶိုင်မူၼ်ႉမႄးၸွႆႈထႅမ် ပၼ်လႆႈၶႃႈလူင် မိူၼ်ၼင်ႇၶီႈလဝ်ႈၶီႈယႃႈ လႄႈၵူၼ်းယွင်ႇမႃႈၸိူဝ်းယူႇၶၢင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ မၼ်းလိူင်ႇ ၼမ်မႃးၵေႃႈ ပွႆႇလိူင်ႇဝႆႉယူႇႁဵတ်းၼၼ်။ ဢမ်ႇမီးမူႇလႂ်ၸုမ်းလႂ် ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း သေ တူၺ်းထိုင် ၶဝ်လႆႈ။ မၢင်ၵေႃ့သမ့် ပဵၼ်ၵူၼ်းမၵ့်ယႃႈမၵ့်ၾိၼ်ႇ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၸၢင်ႈၶဝ်။ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇမီးတႃႇၵိၼ်၊ ထိုင်တီႈတၢႆပႅတ်ႈၶၢင်ႈတၢင်း ၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈဢေႃႈ  ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢဝ်တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ ၸွႆႈသူင်ႇႁူင်းယႃ ၸွႆႈလုမ်းလႃးသၢင်းၵျူဝ်ႇပၼ်

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆ့ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း၊ ၵႃၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶိုၼ်ႈသုင်၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ၊ တႃႇၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႃႈႁိူၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈ သဵင်ႈၼမ်။ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ၶႅၼ်းယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ်။

ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈ ႁူႉသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ဢၼ် ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵဵပ်းဝႆ့တႄ့ ၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈတၢႆၼႆ့ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13 လိူၼ် တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼႆ့ၵူၺ်း မီးၵူၼ်းၸၢႆးတၢႆယူႇတီႈႁိမ်းလၢၼ့် Night BBQ ၼႂ်းပွၵ့် 8 ၼၼ့်ၵေႃ့ၼိုင်ႈ။ဝၼ်းတီႈ 6 ၼၼ့်ၵေႃႈ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈတၢႆယူႇၼိူဝ်ၶူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းသီတႃႇ ၼႂ်းပွၵ့် 12 ၼၼ့်ၵေႃ့ၼိုင်ႈ။

မိူဝ်ႈလိူၼ် မၢတ့်ၶျ် ဝၼ်းတီႈ 16 ၼၼ့် မီးၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ တၢႆၼဝ်ႈယူႇၼႂ်းႁွင်ႈမိူင် ႁိမ်းၵၢတ်ႇဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ပွၵ့် 5 ၼၼ့်ၵေႃ့ၼိုင်ႈ။

ၼႂ်းလိူၼ် ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 19-20 ၼၼ့်ၵေႃ့ မီးၵူၼ်းတၢႆ ႁိမ်းၼွင်ၼမ့် ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈ(တောင်ရေကန်) ၼႂ်းပွၵ့် 5 ၼၼ့် ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လႄႈ ႁိမ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၽႃလႅင်(ဖာလျံရွာ) ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ့်ၵေႃ့ၼိုင်ႈ။ လႆႈဝႃႈ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈတၢႆ သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်။

မိူဝ်ႈလိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 20 ၼၼ့်ၵေႃ့ ၵူၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈၵေႃ့ၼိုင်ႈ တၢႆယူႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇဝတ့်မၢၼ်ႈၵွင်း၊ပွၵ့် 5 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။

မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ့်ၵေႃႈ မီးၵူၼ်းတၢႆၶၢင်ႈတၢင်းၼမ်ႁႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇ မိူဝ်ႈလိူၼ် ၵျူၼ်ႇ ဝၼ်းတီႈ 28 ၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃယု 30 ပၢႆၵေႃ့ၼိုင်ႈ တၢႆယူႇၾၢႆႇလင်ႁူင်းယႃလူင် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ထႅင်ႈၵေႃ့ၼိုင်ႈသမ့် ၵူၼ်းၸၢႆးဢႃယု မွၵ်ႈ 40 တၢႆယူႇႁိမ်း အိပ်မက်ကမ္ဘာ KTV ၼိူဝ်ၶႅင်းလဵၵ်းႁူမ်ႇႁွင်ႈမိူင် ။ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 24 လိူၼ် ၵျူၼ်ႇၼၼ့်ၵေႃႈ မီးၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 30 ပၢႆ တၢႆၼိူဝ်တၢင်း ပွၵ့်ၸွမ်ၸေႃႇ(စွမ်စော်ရပ်) ၵေႃ့ၼိုင်ႈ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႄႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 2 ဝဵင်းၵူၺ်း ၼႂ်းပီၼႆႉ ၵူၼ်းတၢႆဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ မီးတင်းၼမ် ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၵူၼ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႆႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆလႄႈ ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၵဵပ်း တင်းမူတ်းဢမ်ႇယွမ်း 40 ၵေႃ့ ။ ၵမ်ႈၼမ် တၢႆယွၼ့်လူၺ်ႈ ၸပ်းတိတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း