Sunday, March 26, 2023

ၵူၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၵၢင်တၢင်း

Must read

ၵူၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၸွမ်းလင်သေ ယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ၵၢင်တၢင်းလူင် ၼႂ်းၵႄႈၶူဝ်ပၢင်ႇၶမ်း – မူႇၸေႊ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/12/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းပၢႆ   ၵူဝ်ႇၽူၼ်း ၵူၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ သွင်ၵေႃႉ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၸွမ်းတၢင်းလင် မၼ်းၸၢႆးသေ လၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ မၼ်းၸၢႆးလူမ်ႉတၢႆထင်တီႈ ၵၢင်တၢင်းလူင် ႁိမ်းၶူဝ်ပၢင်ႇၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ။

ၵူၼ်းပၢင်ႇၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူဝ်ႇၽူၼ်းၼႆႉ  မၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ  လမ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵႃးလူင် တၢင်ႇၵုၼ်ႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၸွမ်းယွမ်ႇပၢင်ႇၶမ်းၼႆႉမႃး ဢမ်ႇယွမ်း 5-6 ပီယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး မီးၵူၼ်း ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ သွင်ၵေႃႉ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းလင်မၼ်းသေ လၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇမၼ်း တီႈႁိမ်း ၶူဝ်ပၢင်ႇၶမ်းၼႆႉ   လူမ်ႉတၢႆထင်တီႈၵမ်းလဵဝ်”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဢၼ်မႃးယိုဝ်း ၵူဝ်ႇၽူၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽႂ် ၸုမ်းလႂ်တႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းႁူႉ။  တီႈမၼ်းၸၢႆး ၺႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁိမ်းလၢၼ်ႇ/ၵဵၵ်ႉပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၶူဝ်ပၢင်ႇၶမ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးဝႆႉၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ထႅင်ႈ တင်းၼမ်  ။

ဝဵင်းမူႇ ၸေႊၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/10/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈတတ်းသိၼ်တြႃး ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉႁူဝ်မုၼ်ႇ ။

ၶၢဝ်းတၢင်း 10 လိူၼ် ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆႉ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႆႉမီးလွင်ႈ ငွႆးယိုဝ်း ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆ- မီးမႃး ဢမ်ႇယွမ်း 10 ပွၵ်ႈယဝ်ႈၵူၼ်းမူႇၸေႊလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း