Sunday, May 26, 2024

ပၢင်တိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 10

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF ယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ 10 ပၢႆ ၾၢႆႇ PDF သမ်ႉတၢႆမၢတ်ႇမွၵ်ႈ 7 ၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်းထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇ ၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF  တႂ်ႈသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူးပုင်း ဢိူင်ႇႁူးပုင်း ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် တိုၵ်းၸွႆႈ 3 လမ်း။

- Subscription -
Photo CJ-ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၼမ်ႉသၼ်ႇ ဢၼ်ထိုင်မႃးတီႈ ၵျွင်းဝၢၼ်ႈသယၢၼ်းၵျီး ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ

ၽူႈၸမ်ၸႂ် တင်းသိုၵ်း TNLA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ပၢင်တိုၵ်းမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ တေပဵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူးပုင်း ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ပၢႆ။ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းတၢႆ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၶဝ်တေႃႉသူင်ႇ ၵႂႃႇယူတ်းယႃတၢင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ။ PDF သမ်ႉ လူႉတၢႆမၢတ်ႇ 7 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် 3 လမ်း ယိုဝ်းၸွႆႈ။ ၶိူင်ႈမိၼ်ၶဝ်ၼႆႉ 1 လမ်း ၶိုၼ်ႈလူင်းမွၵ်ႈ 5 ၶွၵ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်းတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူးပုင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇၼႆႉ ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေမီး 160 ပၢႆလႄႈ ႁႅင်းသိုၵ်း PDF သမ်ႉတေ မီး 200 ပၢႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးပုင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းမိတ်ႈ 150 ပၢႆ။ ၵမ်ႈ ၼမ် ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁွတ်ႈထိုင်မႃး မိူင်းမိတ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 150 ၵေႃႉ ယွၼ်ႉတၢင်းၵႃးဢမ်ႇပွင်ႇလႄႈ ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ တေႃႉၵၼ်မႃးတင်းၶမ်ႈၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈ ၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ၵေႃႈ တိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်း ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇ တင်းသွင် ၾၢႆႇ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ပၼ်ႇလဵပ်ႈဝႆႉ လၢႆလမ်း ဝႃႈၼႆ။

“မိူဝ်ႈၼႆႉ တင်းသွင်ၾၢႆႇ တိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းၼင်ႇၵၼ်။ တၢင်းဝၢၼ်ႈႁူးမင်း၊ ႁူးပုင်းလႄႈ ၵုင်းသႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင် ဝၼ်း 11 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႇဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ပၼ်ႇ။ ပေႃးၶဝ်ပၼ်ႇႁိုင်ယဝ်ႉ မႃးလူင်းၵိုတ်းတီႈမိူင်းမိတ်ႈသေ ႁပ်ႉၵူၼ်းၶဝ်ၵႂႃႇ ထႅင်ႈႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ။ ၵမ်ႈၼမ် ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ထႅမ်ၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇၼႆႉ တေလုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇမႃးတၢင်း မိူင်းမိတ်ႈသေ ၶဝ်ႈၸူးၼမ်ႉသၼ်ႇ ။ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ – မၢၼ်ႈတူင်ႈ – ၼမ်ႉတူႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ထႅမ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇတႄႉ မီးဢေႇ”- ၽူႈၸမ်ၸႂ် တင်း TNLA သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 18 လမ်း တၢင်ႇၵူၼ်းသိုၵ်းတဵမ်ၵႃး လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၵျွင်း ဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄးသေ မုင်ႈၸူးတၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလၢတ်ႈ။

ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 7/12/2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်း တီႈ 12/12/2022 ၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇတၢႆ မွၵ်ႈ 40 ၵေႃႉ။  တီႉလႆႈတူဝ်လိပ်း 20 ပၢႆလႄႈ ၾၢႆႇ TNLA သမ်ႉ လူႉတၢႆမၢတ်ႇ ႁိမ်း 30  ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇသိုၵ်းတဢၢင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်း ပွၵ်ႈၼႆ့ ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ့်သၼ်ႇ  ၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈတုမ့်တိူဝ့်လူ့သုမ်းလိူဝ်ႁႅင်း။ ႁိူၼ်းယူႇသဝ်း၊ ဝတ့်ဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆ့ ၺႃးမၢၵ်ႇလူင်ဢၼ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းလူင်းသႂ်ႇၼၼ်ႉသေ လူႉၵွႆ မွၵ်ႈ 50 လင်။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8-13/12/2022 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမၢၼ်ႈလူင်းလႄႈ ႁူးမင်း ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉသယၢၼ်းၵျီး ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းတင်းမူတ်းမီး 1,386 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း 396 လင်၊ ၸၢႆး 494 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 892 ၵေႃႉ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း