Saturday, June 22, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၾၢႆႇလဵဝ် ဢမ်ႇယွမ်း 20 လုၵ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႂ်း ဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ဢမ်ႇယွမ်း 20 လုၵ်ႈ ၊ဝၢႆးသဵင်ၵွင်ႈ တႅၵ်ႇယဝ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃး ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸွမ်းဝဵင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 12/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 437 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈ တွၼ်ႈမၢၼ်ႈမေႃႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၾၢႆႇလဵဝ် ဢမ်ႇယွမ်း 20 လုၵ်ႈ ဝၢႆးၶဝ်ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ယဝ်ႉ ပႂ်ႉၵူတ်ႇ ထတ်း ရူတ်ႉၵႃး ဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇၸွမ်းတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း  ၵူတ်ႇပႃးမၢႆၾၢင် ၊ ထတ်းပႃးၾူၼ်း မိုဝ်းထိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

- Subscription -
Photo: သံလွင်ခက်/ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းမွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃး ၶဝ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ဢမ်ႇယွမ်း 20 လုၵ်ႈ တေပဵၼ်ယၢမ်းၵၢင် ၶမ်ႈ 9 မူင်း ထိုင် 10 မူင်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 7 မူင်း ၶဝ်ယိုဝ်းထႅင်ႈ မွၵ်ႈ 3 လုၵ်ႈ။ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ ၶမယ 437 ယိုဝ်းၾၢႆႇလဵဝ်  ။ ၶဝ်တေလုၵ်ႉတီႈတပ်ႉၶဝ် ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈၼႂ်း ဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၼႆႉသေ လၢမ်းယိုဝ်းၵႂႃႇ ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ သဵင်ၵွင်ႈလူင်တဵၵ်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ပႂ်ႉၵူတ်ႇ ထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ၊ ထတ်း ရူတ်ႉၵႃးဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼၼ်ႉမႃး ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA, PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းဝၢၼ်ႈလူင်ၵျႃႇ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ပဝ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတင်းၼမ်။ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 500 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး၊ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 88 တိုၵ်ႉ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ ၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈဝႆႉယူႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈ ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ-ဝႃႈၼႆ။

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA, PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၼႂ်းႁၢင်ပီၼႆႉမႃးၼႆႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼၢင်းယိင်း တၢႆ 2 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၽူႈယိင်း 4 ၵေႃႉလႄႈ ၽူႈၸၢႆး 1 ၵေႃႉ။   ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶႃႇၼၢၼ် ထႅင်ႈ 2 လင်။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇၼႆႉ တင်းမူတ်းမီးဝၢၼ်ႈတႆး ဢမ်ႇယွမ်း 80 ဝၢၼ်ႈ။   ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ယူႇႁူမ်ႈၸွမ်းၵၼ်သမ်ႉ တေမီး ၸၢဝ်းတႆး၊ ၸၢဝ်းၶၢင်၊ ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၶႄႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇလႂ် 70 % ၼႆႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းတႆး ၼမ်တီႈသုတ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း