Monday, May 20, 2024

ၵူၼ်းတၢႆလွင်ႈၼမ်ႉတဵင်းတီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ပႆႇႁူႉဝႃႈပဵၼ်ၽႂ်

Must read

 ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ တၢႆလွင်ႈၼမ့်တဵင်းသေၶၢင်ႉၶမ်လၵ်းမၢႆႈ(ၾၢႆ) ဝႆႉ တီႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ တူဝ်တၢႆပွင်းၵႂ်ႈဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ပလိၵ်ႈဢိၵ်ႇၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ပႆႇၸၢင်ႈလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၽႂ်   တိုၵ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႃပီႈၼွင်ႉဝႆႉယူႇ ။

မိူဝ်ႈဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 12/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း တီႈတႃႈၼမ့်ပွၵ့်ၵၢတ်ႇ (တိုဝ်ႉသေးတၢၼ်း)   ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း မီးၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ တၢႆလွင်ႈၼမ့် တူဝ်ၼဝ်ႈၵႂ်ႈပွင်းဝႆ့။

- Subscription -
ၵူၼ်းၵေႃႉတၢႆတူၵ်းၼမ်ႉတဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ   မႃးၶၢင်ႉဝႆ့တီႈ လၵ်းမၢႆႈၼၼ့်ၼႆဢေႃႈ ။ ၵူၼ်းလမ်ႁွႆၶဝ် ၵႂႃႇႁိမ်းၼၼ့်သေ ႁၼ်မႅၼ်ႈၼႆၶႃႈဢေႃႈ ။ တူဝ်တၢႆၼၼ့်ပေႃးၵႂ်ႈဝႆ့ယဝ့်ၼႃႇၼေႃႈ ဢမ်ႇႁူ့ဝႃႈပဵၼ်ၽႂ် ၵေႃ့လႂ်တေ့တေ့ၼႆ။ ၵူၼ်းလူင်ပွၵ်ႉယွမ်ႇလႄႈ ၾၢႆႇဢုပ့်ပိူင်ႇ ၶဝ် လႄႇႁႃထၢမ်ယူႇ   ပႆႇႁူ့ ပႆႇမီးၽႂ်ယိုၼ်ယၼ် ပဵၼ်ပီၼွင့်ၽႂ်ၵေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇၸုမ်းၶႄၾႆးဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၶဝ် ၸွႆႈၵၼ်ၵႂႃႇဢဝ်တူဝ်တၢႆၼၼ့် သူင်ႇထိုင်ႁူင်းယႃသေ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈၶဝ် မႃးၵူတ်ႇထတ်း ထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈဝႆ့ပဵၼ်လၵ်းထၢၼ်ယဝ်ႉ ပူၼ့်ၶၢပ်ႇတူဝ်ပၼ်မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၵမ်းလဵဝ်။ ပေႃးမီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႂ်ပွၵ့်လႂ်ႁၢႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵႂႃႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇတီႈၾၢႆႇပလိၵ်ႈၵမ်းလဵဝ် – ၾၢႆႇပလိၵ်ႈၶႄၾႆးၵေႃႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႃႈလိူၼ်ႈႁႃႈၼၼ့်ၵေႃႈ မီးၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ လုၵ့်ပွတ်းႁွင်ႇ မႃးဢႅဝ်ႇလၢင်းၶိူဝ်း ။ မႃးလုၺ်းၼမ့်သေ ၸူမ်ၼမ့်တၢႆၵေႃ့ၼိုင်ႈ၊ ၼႂ်းလိူၼ်ႁႃႈပီမႂ်ႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇၼၼ့်ၵေႃႈ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ လဵၼ်ႈၼမ့်သေ ၸူမ်ၼမ့်လူ့တၢႆၵေႃ့ၼိုင်ႈလႄႈ ၼႂ်းလိူၼ် တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼႆ့ လႆႈႁၼ်ထႅင်ႈၵေႃ့ၼိုင်ႈ။ လႆႈဝႃႈ ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆ့ၵူၺ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၵူၼ်းတၢႆတူၵ်းၼမ့်တဵင်း  3 ၵေႃ့ယဝ်ႉၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ ။

တႃႈၼမ့်ပွၵ့်ၵၢတ်ႇၼႆ့ ၵႆႉမီးၵူၼ်းတၢႆတူၵ်းၼမ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၵႆႉမီးၵူၼ်းတၢႆတူၵ်းၼမ်ႉမႃးၶွင်ႉၶမ်ဝႆႉၼႃႇလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈဢွၼ်ၵၼ်သႂ်ႇၸိုဝ်ႈဝႆႉဝႃႈ တိုဝ်ႉၶႅၵ်ႇ (တိုဝ်ႉၵိၼ်ၶႅၵ်ႇ)   ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၵႂႃႇဢၢပ်ႇၼမ့် လဵၼ်ႈၼမ့်ဝၢၼ်ႈလႂ် ဝဵင်းလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီဝႆ့ မဝ်မၢင်၊ ၵွပ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁူႉလွင်ႈၼမ်ႉလႆ ၸႅဝ်ႈ/လိုၵ်ႉ ၵႃႈႁိုဝ်၊ ၵွပ်ႈၼႆဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵိုင်ႉၵၢင်ႉလူင်းလဵၼ်ႈလမ်လုၺ်း။ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေးတေႃႇသၢႆၸႂ် ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉႁင်းၽႂ်မၼ်းသေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း