Wednesday, April 24, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်း TNLA တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ဝႆႉယူႇ တၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ

Must read

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇလႄႈ ၶိူင်ႈမိၼ်လၢႆလမ်း လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ထပ်းၵၼ်မႃး 5 ဝၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း သိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁဵင်။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 7-11/12/2022 သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းၸွႆႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈႁိမ်း ႁွမ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သွၼ်ႈတီႈဝတ်ႉသယၢၼ်းၵျီး ဢမ်ႇယွမ်း 1,000 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် သဵင်ၵွင်ႈလူင်တႅၵ်ႇထႅင်ႈ တၢင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ – လွႆသၢမ်ငၢမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝဵင်းထႅင်ႈ 7-8 လုၵ်ႈ ဢေႃႈ ၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶေႃႈမုလ်းမၼ်းလီၶႃႈ ဝႃႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ” – ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် ပိုတ်ႇၼႃႇသိုၵ်းၸူး TNLA တီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၢၼ်ႇၼႆႉ တေပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်း မိူင်းမိတ်ႈ 3 တပ်ႉၵွင် မိူၼ်ၼင်ႇ ၶလယ 276 ၊ ၶလယ 223 လႄႈ ၶမယ 348 ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈထႅင်ႈ 2 တပ်ႉၵွင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉ တေပဵၼ်တပ်ႉမိူင်းမိတ်ႈ 3 တပ်ႉၵွင်၊ လႃႈသဵဝ်ႈ 2 တပ်ႉၵွင်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တပ်ႉၶွမ်ႊမႅၼ်ႊတူဝ်ႊ( တပ်ႉၶႅင်) ၶဝ် လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇမႃးၸွႆႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 400 ၵေႃႉ။ တၢင်းၾၢႆႇသိုၵ်း TNLA သမ်ႉ တေ ပဵၼ် တပ်ႉၸုမ်း 2-3-6 ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းမီးၼပ်ႉႁဵင်။ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းမိတ်ႈ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ သီႇပေႃႉ၊ ၼွင်ႉၶဵဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ထႅမ်ၶဝ်ႈထႅင်ႈတင်းၼမ်။ ဢဵၼ်ႁဵင်းတင်းသွင်ၾၢႆႇဢမ်ႇငၢမ်ႇၵၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းၸွႆႈၶႃႈ ဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပၢင်တိုၵ်း တင်းသွင်ၾၢႆႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 5-6 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း မီးလွင်ႈမၢတ်ႇ ၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၼမ်မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

“ၸွမ်းၼင်ႇ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁူႉၶေႃႈမုလ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႆႉၶၢဝ်ႉၶၢဝ်ႉတႄႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢတ်ႇလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 30 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းတဢၢင်းသမ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်း 15 ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 7-11 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းၸွႆႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ႁဝ်း ၶႃႈ ၵဵပ်းဝႆႉၶေႃႈမုလ်းတႄႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 ၶဝ်ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးယိုဝ်းၸွႆႈ 2 လမ်း၊ ဝၼ်းတီႈ 8-9 သမ်ႉ 3 လမ်း၊ ဝၼ်းတီႈ 10 သမ်ႉ 4 လမ်း ၶိူင်ႈမိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းမိတ်ႈၵႂႃႇ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11 သမ်ႉ 2 လမ်း ၼၼ်ႉတႄႉ လုၵ်ႉတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈမႃးယိုဝ်းၸွႆႈ”- ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႆႉသမ်ႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇလႄႈ ၸိူဝ်းယူႇႁိမ်း ႁွမ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ လၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ၶၢဝ်းတၢင်း ဝၼ်းသွင်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉသယၢၼ်းၵျီးၼႆႉ ဢမ်ႇ ယွမ်း 1,000 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ တေပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈလၢႆလၢႆ ဝၢၼ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်း ၵိၼ်တႄႉ ဢမ်ႇပေႃးလႆႈမႆႈၸႂ်ၶႃႈ။ မီးပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်ၵႆမႃးၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉယူႇၵမ်ႈၽွင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5-6 ဝၼ်းၼႆႉမႃး မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ လူႉၵွႆ 4-5 လင်ယဝ်ႉ။ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၵေႃႈၺႃး ၾႆးမႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈထတ်းသၢင်ၵၢၼ်မိူင်း ၵမ်ႈၼမ်လၢတ်ႈဝႃႈ ဝၢႆးလင်သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၵိုတ်းတိုၵ်းတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ် ႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ လွင်ႈႁဵတ်းတၢင်းသၢင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တေဢၢၼ်းၽဵဝ်ႈ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢၼ်ႁူမ်ႈ  PDF ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ ၵမ်းၸုမ်းၸုမ်းၵေႃႈ ပဵၼ်လႆႈ- ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း