Friday, June 14, 2024

မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 တၢႆ 2

Must read

မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃ့လႄႈ တၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃ့။

ပဵၼ်ၽႂ်ၸုမ်းလႂ်မႃးပွႆႇတႄႉဢမ်ႇႁူႉ ဝၼ်းတီႈ 8/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼမ့်ၸလၢပ်ႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ  ။

- Subscription -

ၵူၼ့်ပိုၼ့်တီႈ ဢႃယု 40 ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႁွၵ်ႈဝႃႈ_ “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်မႄႈပႃႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းလႄႈ လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း တၢႆထင်တီႈဢေႃႈ ။ ၵေႃ့ပဵၼ်ပေႃႈလႄႈ လုၵ်ႈယိင်းတႄ့ မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆ့ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢေႃႈ။ လႆႈယိၼ်းဝႃႈ ပေႃႈၶဝ်တႄ့ လုပ်ႇဢႅဝ်ႁၵ်းၵႂႃႇၼႆၼေႈ ။ ဢႃယု မီး မွၵ်ႈ 50 ၼႆ့ လႆႈသူင်ႇ ႁူင်းယႃဝႆႉ။   ။ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ၸုမ်းလႂ်ပဵၼ်ၽႂ်မႃး ပွႆႇသႂ်ႇၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉမၢၵ်ႇၼႆ့”_ ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃႉဢၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇၼႆႉလႆႈႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မၼ်းပဵၼ်ၽႂ်လႄႈမီးလွင်ႈသင်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇ သႂ်ႇႁိူၼ်းလင်ၼႆႉၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး တၢင်းပွတ်းသႅၼ်ဝီၼႆႉ ယႃႈမႃႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ယွၼ့်မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူ့ၸုမ်းဢမ်ႇႁူ့ၾၢႆႇမႃးထင်သဝ်းၼမ် မိူၼ်ၼင် ယႃမဝ်းၵမ်၊ပၢင်တေႃႇပၢင်လွင်းၸိူဝ်းၼႆ့ၵေႃႈမီးမႃးၼမ် လိူဝ်ၼၼ့် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆႈၸုမ်းၵေႃႈ မႃးၶွၼ်ႈယူႇဝႆ့ၵေႃႈမီး။

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 50 ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၵွပ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ၵၢင်ႇလိူင်ႇလႄႈ ၵွင်ႈဝႃႇ မၢၵ်ႇဝႃႇ သိုဝ့်ၶၢႆငၢႆႈၼႃႇ။မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆ မီးၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈသေ လႄႇႁႃလွၵ်ႇငိူတ်ႈၵိၼ်ငိုၼ်းပိူၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆ့ၵေႃႈ မီးမႃးဢေႃႈ၊တိုၼ်းဝႃႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၼ့်ယဝ့်။ၵႂႃႇလႂ်ပႆလႂ်ၵေႃႈတိုၼ်းလႆႈၵူဝ်ယူႇယဝ့် ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်တူင့်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆ့ မီးဝႆ့မိူၼ်ၼင်ႇ တပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ပျီႇတုၸိတ့်ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်၊SSPP/SSA ၊TNLA ၊ KIA လႄႈ MNDAA ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း