Thursday, May 30, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် လေႃႇတိုၵ်း TNLA တီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် 5 လမ်း လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ ၾၢႆႇတၢင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/12/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ထိုင် 5 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈႁူးမၢင်း လႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။  ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈ မိၼ်မႅင်းမီႈလေႃႇတိုၵ်း ထႅင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ  ပၢႆႈ ဢမ်ႇယွမ်း 300 ၵေႃႉ။

- Subscription -

ၽူႈမီးၸၼ်ႉ SSPP ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉတၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တိုၵ်းမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ သိုၵ်း မၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႅင်းမီႈ 5 လမ်း လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ – မိူင်းမိတ်ႈမႃးယိုဝ်းၸွႆႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်း တဢၢင်း ဢမ်ႇယွမ်း 60 လုၵ်ႈ။ ဢွင်ႈတီႈၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ တေပဵၼ်သၢမ်ဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈႁူးမၢင်း – ဝဵင်း ၼမ်ႉသၼ်ႇ တေယၢၼ်ဝဵင်း 6 လၵ်း။ လွင်ႈလူႉသုမ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇတႄႉ ပႆႇႁူႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ မွၵ်ႈယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ ဢွၼ်ၵၼ် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၸူးၵၼ်ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

“ပၢင်တိုၵ်းမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမီး ဢမ်ႇယွမ်း 400 ၵေႃႉ၊ ႁႅင်းသိုၵ်းတဢၢင်းမီး ဢမ်ႇယွမ်း 600 ၵေႃႉ ။ ဝၢႆးပၢင် တိုၵ်းယဝ်ႉ ၶဝ်ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းထႅင်ႈတင်းသွင်ၾၢႆႇ။ သိုၵ်းတဢၢင်းသမ်ႉ လုၵ်ႉတၢင်းသီႇပေႃႉ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၼွင်ၶဵဝ် ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇ။ တၢင်း ၾၢႆႇမၢၼ်ႈသမ်ႉ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းမိတ်ႈထႅမ်ၵႂႃႇ”- ၽူႈမီးၸၼ်ႉ SSPP သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈသေ ထႅမ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇ တၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇၼၼ်ႉ တေပဵၼ်တပ်ႉၶလယ 276 ၊ ၶလယ 223 လႄႈ ၶမယ 348 ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8 ၼႆႉ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ထုၵ်ႇ ၾႆးမႆႈၵႂႃႇသွင်လင်။   ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးမၢင်း၊ ဝၢၼ်ႈႁူးပွင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇလႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆဝၢၼ်ႈ ဢွၼ် ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇ ယွမ်း 300 ၵေႃႉ ၵမ်ႈၼမ် ပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉတၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ – လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇလၢတ်ႈ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 7/12/2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 9/12/2022 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်း သိုၵ်း တင်းၼမ်သေ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းၸွႆႈထႅင်ႈ။

ၽူႈထတ်းသၢင်ၵၢၼ်မိူင်း ၵမ်ႈၼမ်လၢတ်ႈဝႃႈ ဝၢႆးလင်သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၵိုတ်းတိုၵ်းတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ လွင်ႈႁဵတ်းတၢင်းသၢင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တေဢၢၼ်းၽဵဝ်ႈ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢၼ်ႁူမ်ႈ  PDF ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ ၵမ်းၸုမ်း ၸုမ်း ၵေႃႈ ပဵၼ်လႆႈ- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢၼ် ၸွႆႈထႅမ်  ၸုမ်းသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း(သိုၵ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ) PDF သေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႆႉတႄႉပဵၼ်  သိုၵ်းၶၢင် KIA ၊ သိုၵ်းတ ဢၢင်း TNLA လႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၸိူဝ်းၼႆႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းတေမီးထႅင်ႈလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း။ ၼွၵ်ႇလိူဝ်မိူင်းတႆးယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယၢင်းၽိူၵ်ႇ KUN လႄႈ ယၢင်းလႅင် KA ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း