Tuesday, May 21, 2024

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵိၼ်ၶျွၵ်ႉၵလႅတ်ႉယဝ်ႉႁၢၵ်ႈ လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ

Must read

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း 5 ၵေႃ့ ၵိၼ်ၶျွၵ်ႉၵလႅတ်ႉယဝ်ႉပဵၼ်ႁူဝ်မဝ်း/ ႁၢၵ်ႈ ထိုင်တီႈလႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ ၾၢႆႇမေႃယႃဝႃႈပဵၼ်ၶျွၵ်ႉၵလႅတ်ႉဢၼ်မူတ်းဢႃယု။

မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 7/12/2022 ၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလူင် 3 ၵေႃ့ လႄႈ  လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ 2  ၵေႃ့ ဢၼ်ပေႃႈမႄႈၶဝ်ၸူဝ်းမႃးၶၢတ်ႈယူႇႁွင်ႈထႅဝ်တီႈ ပွၵ့်ပႃႇလႅင်(1) ႁိမ်းဝတ့်ယၢၼ်ႇဢွင်ႇမျေႇ (အလိုတော်ပြည့်ဘုန်းကြီးကျောင်း) ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵိၼ်ၶျွၵ်ႉၵလႅတ့်သေ ပဵၼ်ႁူဝ်မဝ်းတွင့်ၶူၼ့်ႁၢၵ်ႈ ထိုင်တီႈလႆႈသူင်ႇႁူင်းယႃ။

- Subscription -
လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵိၼ်ၶျွၵ်ႉၵလႅတ်ႉယဝ်ႉႁၢၵ်ႈ လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း  ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“  လႅပ်ႈပဵၼ်ၶျွၵ်ႉၵလႅတ့် ဢၼ်မူတ်းဢႃယုမၼ်းၶႃႈယူဝ့် ။ၸေႈပူၵ့်/ႁေႃႇမၼ်းပေႃးႁူးပေႃးပွင်ႇယဝ်ႉၶႃႈလူး။ ၶဝ်ဢွၼ်ၵိၼ်ယဝ့်ႁူဝ်မဝ်းႁႅင်း ၼႆဢေႃႈ။ ပေႃးၶဝ်ႁၢၵ်ႈ သမ်ႉဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇၶႃႈၼႃႇ။ လႆႈသူင်ႇႁူင်းယႃဝႆႉယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ်ႁႅင်းၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ။   ”- ဝႃႈၼႆ။

ၶျွၵ်ႉၵလႅတ့်ဢၼ်ၶဝ်ၵိၼ်မႅၼ်ႈၼၼ့် ယူႇတီႈၾၢႆႇမေႃယႃတိုၵ်ႉဢဝ်ထတ်းထၢတ်ႈတူၺ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵိၼ်ၶျွၵ်ႉၵလႅတ်ႉယဝ်ႉႁၢၵ်ႈ လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 5 ၵေႃႉဢၼ်လႆႈသူင်ႇႁူင်းယႃဝႆႉၼႆႉပဵၼ်  ၼၢင်းတသိၼ်ႇမူဝ်း ဢႃယု 1 ၶူပ်ႇ၊မွင်ႇထူးမျတ့်ဝူၺ်ႇ ဢႃယု 2 ၶူပ်ႇ၊ မတီႇတႃႇတဵင့် ဢႃယု 29 ပီ၊မယမိၼ်း ဢႃယု 21 ပီ လႄႈ မွင်ႇဢွင်ႇၵျေႃႇလိၼ်း ဢႃယု 17 ပီ။

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တႄႉပၼ်ၾၢင်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇဝႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းလူင် ပေႃးတေသိုဝ်ႉတၢင်းၵိၼ်တၢင်းယမ်ႉၼႆႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉတူၺ်းဝၼ်းမူတ်းဢႃႇယုၽွင်ႈ။ ပေႃးၵိၼ်မႅၼ်ႈတၢင်းၵိၼ်ဢၼ် မူတ်းဢႃယုလႄႈသင် ၵိၼ်ၽိတ်း ဢၼ်ဢမ်ႇမႅၼ်ႈလိူတ်ႈလူမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ့်လႄႈသင် တေၸၢင်ႈတိူဝ့်ထိုင်သၢႆၸႂ် ဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵိၼ်ၶျွၵ်ႉၵလႅတ်ႉယဝ်ႉႁၢၵ်ႈ လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ

မိူဝ်ႈလိူၼ် ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 17 ပူၼ့်မႃးၼၼ့်ၵေႃႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆ့ မီးမုၼ်ၸဝ်ႈၼင်ႈဝတ့်ဝၢၼ်ႈၵျွၵ့်တွင်ႇ 1 တူၼ် လႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း 4 ၵေႃ့ ၵိၼ်မႅၼ်ႈ ၵေႃႇၾီႇဢၼ်ပႃး မိၵ်ႈလိၵ်ႈၶႄႇ(Coffee SHQ) ၼၼ့်သေ လိုမ်းတူဝ်ထိုင်လႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း