Friday, May 31, 2024

ၵႂႃႇမႃးႁႃၵိၼ်ယၢပ်ႇ မၢၵ်ႇၵႆႉတႅၵ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

Must read

ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ မၢၵ်ႇၵႆႉတႅၵ်ႇ၊ သဵင်ၵွင်ႈၵႆႉမေႃး၊ ၵႆႉယိုဝ်းၵၼ် ၶမ်ႈဝႃး ၼႆႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႈ တီႈႁၢၼ်ႉလဵၼ်ႈၵဵမ်းပႃ လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမူႇၸေႊ မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ယူႇႁိူၼ်းၵေႃႈၵူဝ် ၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈၵေႃႈလႆႈမႆႈၸႂ်။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7:40 မူင်းၼႆႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁၢၼ်ႉၵဵမ်းပႃ ႁိမ်းၵၢတ်ႇတူၼ်ႈႁုင်း ပွၵ်ႈၸွၼ်ၸူဝ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၸိူဝ်းယူႇတႂ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်း ယူႇသဝ်း ၵႂႃႇမႃး ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ဢုၼ်ႇဢူၵ်းဢုၼ်ႇၸႂ်။

- Subscription -
တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – မၢၵ်ႇဢၼ်တႅၵ်ႇၶမ်ႈဝႃးတႄႉ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၶူဝ်းၶွင် လူႉၵွႆ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇမီး ။ မၢၵ်ႇ တႄႉတႅၵ်ႇႁႅင်းဢေႃႈ။ ၵႂႃႇၵႂႃႇမႃးမႃးၵေႃႈလႆႈၾၢင်ႉၼႃႇၶႃႈ။ မူႇၸေႊႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီး လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသေ ဢိတ်း၊ ယူႇႁိူၼ်းၵေႃႈၵူဝ်၊ ၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈၵေႃႈ ၵူဝ်ယဝ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းၾၢႆႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ထတ်းတီႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ၊ ထတ်းသၢႆမၢႆၶႅၵ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်း၊ ထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ တႂ်ႈတႂ်ႈၼိူဝ်ၼိူဝ်သေ ပွၵ်ႈၵႂႃႇၶိုၼ်း။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊတင်း ၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းတိတ်ႉၸပ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ဝဵင်းၵႃႉၶၢႆ ပၢႆး မၢၵ်ႈမီးၵေႃႈၸႂ်ႈလႄႈ ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ပိုတ်ႇမႃးထႅင်ႈ တင်းၼမ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈ။

“ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း – မူႇၸေႊ သွင်ဝဵင်းၼႆႉ ပၢင်တေႃႇလွင်း၊ ၵဵမ်းပႃ  လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း  ။  ၵမ်ႈၼမ် ပၢင်တေႃႇလွင်း လၢၼ်ႉၵဵမ်ႊၸိူဝ်းၼႆႉ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၶႄႇၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃးၶဝ်မႃးပိုတ်ႇ။ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတၢင်ႇၸုမ်းသမ်ႉၶႂ်ႈယွၼ်းၶွၼ်ႇ၊ ပေႃးၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၵဵမ်းဢမ်ႇပၼ်ၵေႃႈႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇ ၵႆႉပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆဢေႃႈ   ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵၢင်းယၢၼ်ၽေးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင်ၼႂ်းဝဵင်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉတူဝ်ၵႂႃႇမႃး ၊ ဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇသေပေႃးၺႃးၵိၼ်ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇမႃး ဢမ်ႇမီးၽႂ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းယူတ်းယႃပၼ် ၼႆၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈၾၢင်ႉသတိၵၼ်ယူႇသဝ်း၊ တီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၵႆႉၵႂႃႇမႃးယူႇသဝ်း၊ ဢွင်ႈတီႈ ပၢင်လွင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလီလဵပ်ႈၵႂႃႇၸမ်၊ ႁိူၼ်းယေးၵေႃႈ ဢမ်ႇလီၶၢတ်ႈပၼ် ႁႂ်ႈႁဵတ်းပၢင်လွင်း ။ – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/11/2022 ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းသိၼ်ႇၽိဝ်ႇ – မင်ႇၵလႃႇ မူႇၸေႊ ပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ပၢႆ။ မၢၵ်ႇဢၼ်ၵႆႉတႅၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ႁၢင်ႈၵၢင် ၶႂ်ႈႁဵတ်းတေႃႇၽႂ်တႄႉတႄႉ ဢမ်ႇၸႅင်ႈလႅင်း။

 “ၶႂ်ႈႁဵတ်းတီႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်လီၵႂႃႇႁဵတ်းတီႈ တပ်ႉမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ငႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆႉသမ်ႉ မႃးႁၢင်ႈၵၢင်တီႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ” – ၵူၼ်းမူႇၸေႊ မႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ 10 ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပွင်ႉၶၢင်းၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း