Friday, February 23, 2024

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း တီႈၵူတ့်ၶၢႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃယု 12 ၶူပ်ႇ တၢႆၸွမ်းၾႆး

Must read

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/11/2022 ယၢမ်းၶမ်ႈ 10 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ့် 7 ၸႄႈဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃယု 12 ၶူပ်ႇ တၢႆၸွမ်းၾႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ။

ဢူးတိၼ်ႇဝိၼ်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း(ဗြဟ္မာစိုရ်နှလုံးသား) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ_”ၸႂ်ႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးပေႃးၸမ်လိုၵ်းယဝ့်ဢေႃႈၼၼ့် ယိၼ်းဝႃႈတႄ့ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆႈတဵၼ်းတူၺ်းလိၵ်ႈသေ ၼွၼ်းလပ်းၵႂႃႇၼႆဝႃႇ ၾႆးတဵၼ်းသမ့်တေလူမ့်သေ လၢမ်းမႆႈၵႂႃႇၶႃႈၼေႈ ၵူႇၼွၼ်းမၼ်းပေႃးပဵၼ်ၽဝ်ႇဝႆ့ယဝ့်ၶႃႈၼႃႈ မိူဝ်ႈႁဝ်းမိူဝ်းႁၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ့်ၵေႃႈ တၢႆၶမ်ၵူႇဝႆ့ ၼၼ့်ၼႃႈ သမ့်မီးၵူၼ်းထဝ်ႈယိင်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ။ ၵေႃ့ၼၼ့်တႄ့ ဢမ်ႇတၼ်းပဵၼ်သင် ႁဝ်းတႄ့ လူဝ်ႇၸွႆႈသင်ၵေႃႈ ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈသေ ၸွႆႈမႃးယူႇဢေႃႈ “_ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ႁိူၼ်းဢၼ်ၾႆးမႆႈၼႆ့ ပဵၼ်ႁိူၼ်းၸၼ့်လဵဝ် ၵင်ႈဢုတ်ႇ မုင်းလဵၵ်း ပဵၼ်ႁိူၼ်းလုင်းၵျူးသႅဝ့်သျႅၼ်း မီးၵူၼ်းယူႇဝႆ့ 5 ၵေႃ့ ၼႂ်းၼၼ့် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယုဢမ်ႇပေႃးပိူင်ႈၵၼ် မီး 3 ၵေႃ့။ၵူၼ်းၸၢႆးဢွၼ်ႇဢၼ်ၺႃးၾႆးမႆႈတၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈၵျူးသျႅၼ်ႊယိၼ့် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈၾၢႆႇၸုမ်းၶႄၾႆးဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆ ၸွႆႈၵၼ်မႃးၶႄၾႆးမွတ်ႇၵႂႃႇ ၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်းပၢႆပၢႆ။

ၽူႈၵွၼ်းၸုမ်းၾၢႆႇၶႄၾႆးၸႄႈဝဵင်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆလၢတ်ႈၼႄ ထႅင်ႈဝႃႈ _”ၾႆးတႄ့ ႁဝ်းၽွမ့် ၵၼ် ၶႄမွတ်ႇၵႂႃႇဢေႃႈ။ ပေႃးဢမ်ႇၶႄလႆႈဝႆးတႄ့ ၸၢင်ႈလၢမ်းမႆႈပႃး ၵွင်ၽိုၼ်းဢၼ်မီးဝႆ့ တၢင်းလင်ႁိူၼ်းၶဝ်ၼၼ့်သေ ၸၢင်ႈလၢမ်းပႃးႁိူၼ်းပိူၼ်ႈၵွၼ်ႇဢေႃႈ ။ ၼႂ်းႁွင်ႈၸၢႆးဢွၼ်ႇ ၼၼ့်သမ့် မီးရူတ့်ၶိူင်ႈသေၼႃႇ။  လၢႆလႄႈ ၶႅၼ်းမႆႈႁႅင်း။   လဵၵ်းၽိူၵ်ႇမုင်းႁိူၼ်း  တူၵ်းလူင်းမႃးတဵင်တူဝ်မၼ်းဝႆ့ ဢမ်ႇတၼ်းပၢႆႈလႆႈလႄႈ တၢႆထင်တီႈယဝ့် “ _ဝႃႈၼႆ။

 ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆ့ ယွၼ့်ၾႆးဢမ်ႇမႃးမႅၼ်ႈၶိင်ႇမႅၼ်ႈယၢမ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၸႂ့် ၾႆးတဵၼ်း တႅၼ်းတၢင် ယၢမ်းၶၢဝ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းႁႅင်ႈၶၢဝ်းႁွင်လႄႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေးၾႆးငၢႆႈ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးၵမ်းၵမ်းမႆႈႁိူၼ်း၊ ၶႂ်ႈဝႃႈၵူႈၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း