Tuesday, September 26, 2023

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၼ်ႈၾႆး ၽဝ်ၺႃးပုမ်ႇၶဝ်ႈပီႈၼွင်ႉတၢင်ႉယၢၼ်း

Must read

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈၵႂႃႇလဵၼ်ႈၼႂ်းၼႃး လဵၼ်ႈပႃးၾႆးသေ ၸုတ်ႇၽဝ်ပႃးပုမ်ႇၶဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပႃတႅပ်း ဢိူင်ႇလူင်မူင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း။

 ပဵၼ်ၵႂႃႇဝၼ်းတီႈ 21/11/2022 မိူဝ်ႈဝႃး။ ပဵၼ်ၼႃးႁိူၼ်းလုင်းၸၢႆးပဝ်ႈလႄႈပႃႈၼၢင်းယဵၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပႃတႅပ်း။ ၾႆးမႆႈၵႂႃႇၼၼ်ႉပဵၼ်ပုမ်ႇၶဝ်ႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈၶဝ်ႈပိူၵ်ႇမွၵ်ႈ 4 လင် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

 ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၶဝ်ႈၶဝ်ပၢတ်ႇသေ ပုမ်ႇဝႆႉယင်းပႆႇမီးမွၵ်ႈ 1 ဝူင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃးမွၵ်ႈယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼႆႉ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမၢၼ်ႈ မႃးလဵၼ်ႈၼႂ်းၼႃးသေ ၸုတ်ႇၽဝ်ၵႂႃႇဢေႃႈ။ ပၢႆလိူဝ်ပီၼႆႉ ၵေးလၢင်းၽုၵ်ႇၵေႃႈသုင်။ လႆႈၽုၵ်ႇလႆႈလုမ်းလႃးမႃးၼႂ်းငဝ်းလၢႆး ယၢပ်ႇယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၽိုတ်ႇ ။ ၺႃးၽဝ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆတႄႉ ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းတိူဝ်ႉၸႂ်ၵျႃႉဢေႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးၼပ်ႉတူၺ်းတင်းၵႃႈၶဝ်ႈပိူၵ်ႇၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၸိုင် ဢၼ်လူႉသုမ်းၵႂႃႇၼႆႉ တေမီးၵႃႈၶၼ်ဢမ်ႇယွမ်း 10 သႅၼ်ပျႃး-ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉပဵၼ်ၶၢဝ်းၵတ်းဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၶၢဝ်းၵၢင်ဝၼ်းသမ်ႉ မႆႈႁႅင်းဝႆႉလႄႈ ထုၵ်ႇလႆႈၾၢင်ႉၽေးၾႆးလီလီ ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း