Saturday, December 3, 2022

သၢႆၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းမႄးၵႃ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ

Must read

သၢႆၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ 3 လုၵ်ႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်း မႄးၵႃး လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/11/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 1:30 မူင်း သၢႆၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 15 တင်းမူတ်း 17 လမ်း လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်းလူင်းမႃး တေသိုပ်ႇမုင်ႈၸူးတၢင်းၵျိင်ႊသၢၼ်ႊၵျေႃႉၼႆသေ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁၢင်ႈ ၵၢင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ 3 လုၵ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼွင် – ဝၢၼ်ႈၵွင်းၶၢင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ သဵၼ်တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမႄးၵႃး တီႈႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈလူႉၵွႆ 3 လမ်း

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၢၵ်ႇၼႆႉ တင်းမူတ်း တေတႅၵ်ႇ 3 လုၵ်ႈ တႃႇ 2 လုၵ်ႈၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇ ႁိမ်းၵူၼ်းမႄးၵႃး ဢၼ်တိုၵ်ႉမႄးၵႃးဝႆႉယူႇႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းၼၼ်ႉ။ ၵူၼ်းမႄးၵႃးၼၼ်ႉ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်မႃးႁူင်းယႃ ဢမ်ႇ တၼ်းၶိုတ်းသေ လူႉၸွမ်းတၢင်း။ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ မႃးလူႉတီႈႁူင်းယႃ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ တႄႉ ဢမ်ႇတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆသင်။ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇပူၼ်ႉၵႂႃႇၽႅဝ်တီႈႁိမ်းၵွင်းမူးပဵင်းၸႂ် ထုၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇထႅင်ႈ 1 လုၵ်ႈ ၼၼ်ႉတႄႉ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇမၢၵ်ႇၵႃးၶဝ် ပွင်ႇလမ်းၼိုင်ႈ ။ ၸုမ်းဢၼ်မႃးႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်း PDF ၼႆၶႃႈ ဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမႄးၵႃး 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆးတင်းသွင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု တေမီးမွၵ်ႈ 37 ပီ၊ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တေမီးဢႃယုမွၵ်ႈ 20 ပီ ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူႉၵွႆၸွမ်းၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းမီး 3 လမ်း။ ပႃးၵႃးလူင် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႄး ပၼ်ၼၼ်ႉသေ လႆႈၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူႉတၢႆၸွမ်းၼၼ်ႉ လမ်းၼိုင်ႈ။

“ၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူႉၵွႆၸွမ်းၼၼ်ႉ 3 လမ်း။ ပႃးၵႃးလူင် ပီႇဢီး ဢၼ်တိုၵ်ႉၵွႆဝႆႉ ႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းၼၼ်ႉသေ တိုၵ်ႉမႄးဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ လမ်းၼိုင်ႈ။ ထႅင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ ၸဝ်ႈၵႃးဢမ်ႇယူႇ ႁၢႆဝႆႉ ၵႃးတႄႉ လွၵ်းၽၵ်းတူဝႆႉ  ပိုတ်ႇဢဝ်လႆႈ။ ထႅင်ႈ လမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၵႃးၵူၼ်းပၢင်ႇသၢႆး သွင်ၽူဝ်မေး ၽွင်ႈတိုၵ်ႉတေဢဝ်မေးမႃးၼႄမေႃယႃ ပဵၼ်မႄႈမၢၼ်း ၵတ်းၵႃႈ သွင်ၽူဝ် မေး ဢမ်ႇတၼ်းပဵၼ်သင်။ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်သၢႆၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွင်လမ်းလိုၼ်း သုတ်း”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ တင်းႁိုင်။

ဝၢႆးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉ ထိုင်မႃးယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 5 မူင်း ၵႃးပျီႇတူႉၸိတ်ႉသႅၼ်း Vigo 5 လမ်း တၢင်ႇၵူၼ်းတဵမ်ၵႃးသေ ၼႅတ်ႈ ၵႂႃႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မၢၵ်ႇပွင်ႇဝႆႉ လမ်းၼိုင်ႈၼၼ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 17 လမ်းလႄႈ ၵူၼ်း သိုၵ်းၶဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ မႃးမီးဝႆႉတီႈ 105 လၵ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/11/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 17 လမ်း တပ်ႉၶလယ 15 ၼႆႉ ၶိုၼ်ႈမိူဝ်းတၢင်းဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်းသေ လူင်းမႃး တေမုင်ႈၸူးတၢင်းသျိင်ႊသၢၼ်ႊၵျေႃႉ ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈတပ်ႉၵၼ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမူႇၸေႊလၢတ်ႈ။

ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ႁိမ်းႁွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် မီးဝႆႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢူၺ်း လီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ PDF ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း