Saturday, December 3, 2022

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း လၢႆၵေႃႉ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း သိၼ်ႇၽိဝ်ႇ (ဆင်ဖြူ) – မင်ႇၵလႃႇမူႇၸေႊ ပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းထႅင်ႈ လၢႆၵေႃႉ။

ၵူၼ်းဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈ 3 လုၵ်ႈ။ ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်း လႆႈငိၼ်းသဵင်တႅၵ်ႇႁႅင်းတႄႉ 1 လုၵ်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 7 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပႃးၵူၼ်းမိူင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈယိင်းလၢႆၵေႃႈ ၸၢႆးလၢႆၵေႃႉတႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉၶႃႈ။    လႆႈ ငိၼ်းဝႃႈ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၽႂ် ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် မႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉတႄႉ ပႆႇႁူႉ။ ပဵၼ်ၽွင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပႂ်ႉႁႄႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးတီႈသဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉလႄႈ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႈပႃးပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼမ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ပရႁိတ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လႆႈမႃးႁပ်ႉဢဝ် တူဝ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေႃႉသူင်ႇဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မူႇၸေႊလၢတ်ႈ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ်သွင်ပီၼႆႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊမႃး ဢမ်ႇယွမ်း 10 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ – မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ  တီႈသီႇယႅၵ်ႇၾႆးလႅင် ၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ တိူဝ်ႉ သႂ်ႇပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵုမ်းရူတ်ႉၵႃး (မေႃႇတေႃႇပီႇၵေႇ) 1 ၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းပၢႆ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ 2 ၵေႃႉ မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈႁၢၼ်ႉၵဵမ်းပႃ ပွၵ်ႉ ႁူဝ်ၼႃး ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 26/5/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ထိုင် 4 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈၼႃႈႁူင်းယႃလႄႈ ႁိမ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မၢႆ 3 သွင်လုၵ်ႈ၊ တီႈလုမ်း ၸယၽ ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈသိုၵ်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7:35 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁေႃၼႃႇလီႇ ၵၢင်ဝဵင်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ တီႈႁိမ်းယေး ငိုၼ်း ၵမ်ႇပေႃးၸ မၢႆ 1 ပွၵ်ႉၼိူဝ် လုၵ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ တီႈႁိမ်းယေးငိုၼ်း ၵပႃႉယႅတ်ႇတၼႃႇ ပွၵ်ႉၼိူဝ်။ ဝၼ်းတီႈ 22/4/2021 ယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11:10 မူင်း မီးၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ သွၼ်ႉၵၼ်မႃး သွင်ၵေႃႉသေ မႃးဝိုတ်းပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈႁိမ်းႁေႃ သဝ် (ယၢမ်းမူင်း) ၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 3 လုၵ်ႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊယဝ်ႉ ဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်တၢင်ႇဝဵင်းမိူၼ်ၼင်ႇ ၼမ်ႉၶမ်း၊ ၼွင်ၶဵဝ်၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ တူၼ်ႈတီး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ ၵႆႉမီးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင် ၵၢင်ဝဵင်း တီႈမီးၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးယူႇသဝ်းၼမ်။ ၵမ်ႈၼမ် ၵႆႉမီးလွင်ႈႁၢင်ႈၵၢင် ၽွင်းမီးၶၢဝ်းတၢင်းၽူႈ မီးၸၼ်ႉၼႂ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း