Friday, December 8, 2023

မႆႉသဵပ်ႇၼိူဝ်ႉယၢင်ႈ တႅင်းႁူၺ်ႇတႃ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵျွင်းၶႄႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

Must read

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵျွင်းၶႄႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယိပ်းမႆႉသဵပ်ႇၼိူဝ်ႉယၢင်ႈ လႅၼ်ႈ သမ်ႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉလူမ်ႉလႄႈ မႆႉလႅမ် တႅင်းၶဝ်ႈႁူၺ်ႇတႃ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ထိုင်တီႈလႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃ တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ဢွၼ်ႇၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယိပ်းမႆႉလႅမ်သဵပ်ႇၼိူဝ်ႉယၢင်ႈ ၼၼ်ႉ သေလဵၼ်ႈၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းၶႄႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ။ ၽွင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅၼ်ႈၼၼ်ႉ သမ်ႉၵႂႃႇၶီႈလိုတ်း လူမ်ႉ လႄႈ ဢဝ်မႆႉသဵပ်ႇၼိူဝ်ႉၼၼ်ႉပၵ်းၶဝ်ႈတႃၶွၼ်ၶႂႃ။  

- Subscription -

ၸူမ်းပရႁိတ ၼလူင်းလႃႉ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵျွင်းၶႄႇၶႃႈဢေႃႈ ဢႃယုမွၵ်ႈ 3-4 ၶူပ်ႇၼႆႉၵူၺ်း ၽွင်းလူၼ်းၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ။ လႅၼ်ႈလူမ်ႉလႄႈ မႆႉသဵပ်ႇၼိူဝ်ႉယၢင်ႈ တႅင်းၶဝ်ႈ တႃၶႂႃ၊ ၶဝ်ႈၶႂ်ႈလိုၵ်ႉဝႆႉဢေႃႈ ။ ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇႁပ်ႉသေ သူင်ႇပၼ်ႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈ။ လႃႈသဵဝ်ႈဢမ်ႇႁပ်ႉ လႄႈ သိုပ်ႇသူင်ႇဝႆႉဝဵင်းလိူဝ်ႇယဝ်ႉၶႃႈ။ ဢီးလူတႄႉၶႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ငဝ်းလၢႆးလွင်ႈယူတ်းယႃ ထိုင်လႂ်၊ မၢၵ်ႇတႃလုၵ်ႈဢွၼ်ႇပဵၼ်ႁိုဝ်ဝႆႉၼႆတႄႉ ပႆႇလႆႈ ႁူႉၶိုၼ်း။ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉၵႅမ်းယႂ်ႇၼမ် ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၼလူင်းလႃႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

“ပဵၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႆလႄႈ လႆႈဝႃႈႁူင်းႁဵၼ်းတေလႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၶႃႈဢေႃႈၼေႃႈ။ ၵူၺ်းဝႃႈတႄႉ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼမ်ၼႃႇၶႃႈလႄႇၼေႃ တႃႇတေတူၺ်းလူလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁႂ်ႈတူဝ်ႈထိုင် ၵူႈၵေႃႉ ၼႆႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇငၢႆႈတႄႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ  ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈသွၼ်လုၵ်ႈလၢင်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဝႆႉလီလီ။ ၽွင်းၶၢဝ်းၵိၼ် ယႃႇပေလဵၼ်ႈ။ ပေႃးၵိၼ်ယဝ်ႉလီလီ ၸင်ႇလဵၼ်ႈ။ ယႃႇလဵၼ်ႈၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်မီးၶူမ်း ဢၼ်မီးလႅမ် ဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေးၸိူဝ်းၼႆႉလီသင်ႇသွၼ်ဝႆႉလီလီဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

 ဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉတိတ်းၸပ်းမီးတီႈလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႃႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ 2 ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်ၵူၼ်းၵိုၼ်းငိုၼ်းၶွၼ်ႈဝဵင်းၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းယူႇသဝ်းၵေႃႈမီးၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ။  ပီႈၼွင်ႉတႆး၊ မၢၼ်ႈ၊ၶႄႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းၼမ်သုတ်း။ ၸွမ်းၼင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်းပီ 2014 တႄႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ မီး 110000 ပၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း