Saturday, May 18, 2024

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းမိူင်းတူင်ႉတိုၼ်ႇတူၵ်းၸႂ်

Must read

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး   သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႅၼ်ႈၼႃ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်း။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/11/2022 ဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႃႈႁူင်းပလိၵ်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်  ၵျွၵ်ႉမႄး-မိူင်းငေႃႉ  ၊  သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ- “ၸႂ်ႈယဝ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတၢင်းၼႃႈႁူင်းပလိၵ်ႈ ဢေႃႈ။ တီႈၼၼ်ႈမီး ႁူင်းသဝ်းပလိၵ်ႈ (ရဲလိုင်း)။ ပေႃးငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ  သြႃႇမၶဝ် ၸႂ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၽႂ်ႁိူၼ်းမၼ်းၶႃႈဢေႃႈ မၢၵ်ႇတႄႉ တေပဵၼ်မၢၵ်ႇႁၢင်ႈဝႆႉၵူၺ်းၼေႈ ပေႃးမၢၵ်ႇပွႆႇတႄႉ လႅပ်ႈသဵင်မၼ်းတေလင်လိူဝ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉသင်လႄႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်းၽႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵႂႃႇမႃးလွတ်ႈလႅဝႅးထၢင်ႇႁၢင်ႈ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ- “ပေႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇႁိုင် ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်ၵွင်ႈလၼ်ႇယိုဝ်းၶိုၼ်း ၵူႈၾၢႆႇၵူႈတၢင်း။ ဝၢႆးလင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶဝ် ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇမႃးၵမ်းလဵဝ်လႄႈ  ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁူႉဝႃႈ  မၼ်းလူႉသုမ်းသင်လၢႆလၢႆ ။  ပေႃးႁၼ်ၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈပႅၵ်ႇတႃလႂ် ၼုင်ႈၶူဝ်းလဵၼ်းလဵၼ်းလၢႆးလၢႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ႁေႉတွင်ႈထၢမ်ၵမ်းလဵဝ်“ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လၢႆလၢႆၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ႈဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်း SSPP/SSA ၊ KIA ၊ TNLA ၊ RCSS ပႃးၸဵမ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ။ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ၵႆႉမီးလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ- ပိုတ်းယိုဝ်း ၵၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း