Saturday, May 25, 2024

ဢွၼ်ႇယိင်းတႆး 3 ၶူပ်ႇပၢႆ တိၼ်ပိၼ်ႈ(ၵိူတ်ႇပႃး) လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ ၽႃႇတတ်းၶႃ  

Must read

ဢွၼ်ႇယိင်းတႆး ဢႃယု 3 ၶူပ်ႇပၢႆ 2 လိူၼ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ ၽႃႇတတ်း (တိၼ်ပိၼ်ႈၵိူတ်ႇပႃး) တင်းသွင်ၶွၼ် တေသဵင်ႈ ငိုၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 120,000 ဝၢတ်ႇ (ငိုၼ်းထႆး)။

မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၼွင်ႉၼူၼ်းၸိင်ႇ(ႁွင်ႉ) ၼွင်ႉၼိၼ်းလႃး ဢႃယု 3 ပီပၢႆ 2 လိူၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ။ ယၢမ်းလဵဝ်ယူႇဝႆႉတီႈဢိူင်ႇၼွင်ၽၵ်းၼၢမ် ဝဵင်းရယွင်း မိူင်းထႆးတွၼ်ႈဝၼ်းဢွၵ်ႇ။

- Subscription -

မၼ်းၼၢင်းၼႆႉတိၼ်ပိၼ်ႈ (ၽႃႇတိၼ်ယူႇၼိူဝ် လင်တိၼ်ယူႇတႂ်ႈ ၵိူတ်ႇပႃး) တင်းသွင်ၶွၼ်လႄႈတႃႇတေပႆလႆႈၼၼ်ႉ တေလႆႈၽႃႇတတ်းႁႂ်ႈၽႃႇတိၼ်လႄႈလင်တိၼ် လႆႈယူႇၶိုၼ်းတီႈယူႇၵဝ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ။

 ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ တႃႇၽႃႇတတ်းၶႃမၼ်းၼၢင်း တင်းသွင်ၶွၼ် ။ 1 ၶွၼ်လႂ် တေသဵင်ႈငိုၼ်း 60,000 ဝၢတ်ႇ သွင်ၶွၼ် တေသဵင်ႈ 120,000 ဝၢတ်ႇ ၊ ၶႃလိပ်ႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၶႃလီသေပႆတၢင်းလႆႈၶိုၼ်း၊ ယၢမ်းလဵဝ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းတွင်း ၵႃႈယူတ်း ယႃ  ။

Photo: ၼွင်ႉၼူၼ်းၸိင်ႇ ဢႃယု 3 ပီပၢႆ 2 လိူၼ်

ၼၢင်းၶမ်းသႃႇ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ ၼွင်ႉၼူၼ်းၸိင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈငိုၼ်း တွင်း တႃႇၽႃႇတတ်းၶႃမၼ်းဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵႂႃႇႁႃမေႃၼၼ်ႉ မေႃယႃၶဝ်ဝႃႈ ပေႃးၽႃႇတတ်းယဝ်ႉ မၼ်းတေပႆလႆႈၸိူင်ႉပိူၼ်ႈယူႇၼႆဢေႃႈ  ။    ၵူၺ်းၵႃႈၵႃႈၽႃႇတတ်းတေသဵင်ႈ သႅၼ်ပၢႆလႄႈႁဝ်းၶႃႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼွင်ႉၼူၼ်းၸိင်ႇၼႆႉပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း-  ၸၢႆးလၢဝ်ဝၼ်း လႄႈ ၼၢင်းၶမ်းသႃႇ။ ပေႃႈမႄႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ – တႃးသီ ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ တီႈဝဵင်းရယွင်း။ 

“ယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႈၶႃႈၼွင်ႉၼူၼ်းၸိင်ႇၼႆႉ ပႆလႆႈယူႇသေတႃႉ ဢဝ်လင်တိၼ်မၼ်းတမ်းပႆဢဝ်ဢေႃႈ။  ဢမ်ႇဢဝ်ၽႃႇတိၼ်ပႆမိူၼ်ပိူၼ်ႈၶႃႈလူင်။ ဢေးလူၶႃႈဢေႃႈ လုၵ်ႈၶႃႈၼႆႉ တိၼ်ပိၼ်ႈၵိူတ်ႇပႃးမႃးၼႂ်းတွင်ႉဢေႃႈ ။”- ၼၢင်းၶမ်းသႃႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ တုၵ်းသူၼ်းထိုင် ပီႈၼွင်ႉတႆး/ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢမ်ႇဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈ ယူတ်းယႃ ၼွင်ႉၼူၼ်းၸိင်ႇၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၸၢင်ႈပႆလႆႈ မိူၼ်ၵူၼ်းတင်းၼမ် – ၸၢႆးလႅင်းပၢင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်း ၶိူဝ်းတႆး ဝဵင်းရယွင်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ႁဝ်း ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ၵူႈတီႈၵူႈတၢင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢမ်ႇဝႃႈ ၼွၵ်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႈ ၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၼွင်ႉဢွၼ်ႇ ၼင်ႇၵႃႈပွင်ပဵၼ်လႆႈ ၵႃႈယူတ်းယႃမၼ်းၼၢင်းၽွင်ႈၶႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် မၼ်းၼၢင်း  ပေႃးတေလႆႈၽႃႇ တတ်း ၸိုၼ်ႈႁၢႆၶႅၼ်းမႃးၶႃႈဢေႃႈ”-  ၸၢႆးလႅင်းပၢင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

သင်ဝႃႈ ၽူႈလႂ် ၵေႃႉလႂ် ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး တီႈၸမ်ၵႆ ၶႂ်ႈၵမ်ႉထႅမ်ၸွႆႈၵႃႈယူတ်းယႃ ပၼ်ၼွင်ႉၼူၼ်းၸိင်ႇၸိုင် ၵပ်း သိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ ၼၢင်းၶမ်းသႃႇ မၢႆၾူၼ်း 0660583667 ဢမ်ႇၼၼ် ၸၢႆးလႅင်းပၢင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈ မုၵ်ႉၸုမ်း ၸၢဝ်း ၶိူဝ်းတႆး ဝဵင်းရယွင်း မၢႆၾူၼ်း 0875875742 ၵေႃႈလႆႈ။ မၢႆယေးငိုၼ်း (ၵႃႊသီႊၵွၼ်ႊ KAIKORNBANK – KSK) 1428125483 (MR. HLAW WAN) ၵေႃႈလႆႈ။

  ၸၢႆးလၢဝ်ဝၼ်းလႄႈ ၼၢင်းၶမ်းသႃႇ လႄႈလုၵ်ႈယိင်း ၼွင်ႉၼူၼ်းၸိင်ႇၶဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ဝၢၼ်ႈၼွင်သၢင်း ဢိူင်ႇမိူင်းပႃး ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး တီႈဝဵင်းလၢမ်းပၢင်း လႆႈ 3 ပီပၢႆ 9 လိူၼ်သေ ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢႆႉၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈဝဵင်းရယွင်း  တိုၵ်ႉလႆႈ 2 လိူၼ်ပၢႆ ၵူၺ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း