Thursday, May 30, 2024

ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၺႃးယႃႉၶဝ်ႈလၵ်ႉထပ်းၵၼ်

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ဝဵင်းပၢင်လူင်ၺႃးယႃႉ သွၵ်ႈတဝ်လၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 4 လင်  သုမ်းၸွမ်းၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်း ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်တင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်းတင်း လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်လႅင် ၺႃးယႃႉၵွႆၶဝ်ႈသွၵ်ႈလၵ်ႉၶူဝ်းၵႂႃႇ 3 လင် တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလႅင်းသမ်ႉ   1 လင် တင်းမူတ်း  4 လင် ။  ပဵၼ်ၽွင်းၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၶတ်းသေႃးၽၵ်းတူႁိူၼ်းဝႆႉသေ ၵႂႃႇတင်းၼွၵ်ႈ ၊ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းပႂ်ႉႁိူၼ်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ႁိူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼွင်လႅင်ၼႆႉၵမ်းၵမ်းၺႃးယႃႉဢေႃႈ။ ၽူႈလၵ်ႉၶဝ်ႈဢေႃႈ။ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း 3 လင်ယဝ်ႉ။ တႃႇသွင်လင်ၼႆႉယူႇၸမ်တၢင်းလႄႈ ၽူႈလၵ်ႉလႅပ်ႈတေဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသွၵ်ႈသင်လီလီယူဝ်ႉ ။ တႃႇလင်ၼိုင်ႈတႄႉ ပႃးၵႂႃႇ ၶမ်း 1 ၵျၢပ်ႈလႄႈ ငိုၼ်း 440,000 ပျႃး”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလႅင်း လင်ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ  ၺႃးယႃႉၶဝ်ႈလၵ်ႉ လႆႈၵႂႃႇ ငိုၼ်း 450,000 ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

“ ၶဝ်တေၶဝ်ႈလၵ်ႉၽွင်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈဢေႃႈ။ တေပဵၼ်ႁိူၼ်းယူႇၵႆပိူၼ်ႈဢိၼ်ႉႁေ ႁိူၼ်းဢၼ်မီးၵူၼ်းယူႇဢႄႇၼၼ်ႉဢေႃႈ။   ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ လူဝ်ႇၾၢင်ႉသတိၵၼ်တႃႇသေႇ သင်ဝႃႈ မီးၵူၼ်း ပႅၵ်ႈၼႃႈပႅၵ်ႇတႃ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၸိုင် လူဝ်ႇၸွမ်းတူၺ်းတႃႇသေႇ။  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ လူဝ်ႇပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်သေပႂ်ႉယၢမ်း ဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ။ တီႈႁဝ်းပဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တီႈပိူၼ်ႈပႆႇပဵၼ်ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉၵၼ်ပႃးၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်း ပၢင်လူင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၸမ်သွင်ပီၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢုၼ်ႇၸႂ် ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်၊ ပၢင် တေႃႇလွင်း၊ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းလိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်မိတ်ႈၸမ်ႈ လင်ဢၢၼ်းၸူၼ်ၶဝ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ႁူး ဝဵင်းပၢင်လူင်ၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇၾူၼ်းလႄႈ ငိုၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း