Friday, June 14, 2024

မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်  ၺႃးပလိၵ်ႈတီႉၺွပ်းၶင်ၶွၵ်ႈ

Must read

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈမိူင်းတူၼ် တီႉၺွပ်းၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 40 ပီ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉၵႂႃၵုမ်းၶင်ၶွၵ်ႈ ၼႄးဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း၊ ၺႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉလူၺ်ႈမတ်ႉတႃ 505 (ၵ)  ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဢမ်ႇမီးၽႂ်တူၺ်းလူ။

ၼၢင်းၺူဝ်ႇမီႇဢွင်ႇ ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် ၺႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႉၶင်ၶွၵ်ႈလူၺ်ႈတၢင်းၽိတ်းတႅမ်ႈတၢင်ႇလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းတီႈၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႊ

မိူဝ်းဝႃးဝၼ်းတီႈ 21/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း  ၼၢင်းယိင်းမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးတိၺွပ်း ၶင်ၶွၵ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်။ လုၵ်ႈၸၢႆး 3 ၵေႃႉယင်းပႆႇပေႉတူဝ်လႄႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်လုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်။ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းႁိူၼ်းလႆႈၸွႆႈၵၼ်တူၺ်းလူဝႆႉ။

- Subscription -

 ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ ပဵၼ်ၼၢင်းၺူဝ်ႇမီႇဢွင်ႇ ၼႆဢေႃႈ။ မၼ်းၺႃး ၸွႆးတြႃးမႃး လၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉဢေႃႈၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဝႃႈ မၼ်းတႅမ်ႈတၢင်ႇၼိူဝ်ၾဵတ်ႊပုၵ်ႊမၼ်း လွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း လွင်ႈသႄႉသွမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼမ်ၼႃႇ ၼႆသေၵမ်းၵမ်းဢဝ်လိူင်ႈမၼ်းဢေႃႈ။ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးမႃး 3-4 ပွၵ်ႈသေ ပိူၼ်ႈတႅပ်းတတ်းဝႃႈ မၼ်းၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈၼႆသေမႃးတီႉမၼ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃး ။ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းယိင်းဢၼ်ထုၵ်ႇပိုတ်ႇလိူင်ႈၸွႆးတြႃးသေ ၺႃးၺွပ်းၵႂႃႇၼႆႉ ၸိုဝ်ႈ ၼၢင်းၺူဝ်ႇမီႇဢွင်ႇ ဢႃယု 40 ပၢႆ ယူႇပွၵ်ႉမဵဝ်ႉမ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်။ လုၵ်ႈၸၢႆး 3 ၵေႃႉယင်းပႆႇပေႉတူဝ်၊ သမ်ႉပဵၼ်ၽွင်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးၸၼ်ႉဢွၼ်။   ပေႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇသမ်ႉၼႃႈႁိူၼ်းလူႉ သေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉတၢင်ႇတီႈ၊  လုၵ်ႈလၢင်းဢမ်ႇမီးၽႂ်တူၺ်းလူ- ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် 5 ၵေႃႉ ၺႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ၵုမ်းၶင်ဝႆႉ(အကျယ်ချူပ်)။  တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်တိုၵ်ႉလႆႈတေႃႇသူႈ ၶၻီႊယူႇ။ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႄးဝႃႈ ႁႃငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈၸုမ်း PDF ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးတင်းမေႃသွၼ်   CDM ဝႆႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ပေႃးမၼ်းၼၢင်းပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း