Tuesday, May 21, 2024

ၵႃးလူင် Express လမ်းၼိုင်ႈ ပရိတ်ႈၶၢတ်ႇ ၽႃႇၺႃးလွႆ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 4

Must read

ၵႃးလူင် ႁပ်ႉၸၢင်ႈတၢင်ႇၵူၼ်း Express လမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉၵဵင်းတုင်  တေၵႂႃႇတူၼ်ႈတီး ပရိတ်ႈၵႃးၶၢတ်ႇ လေႃႈၽႃႇတမ်သႂ်ႇ လွႆ ၸဝ်ႈၵႃး တၢႆထင်တီႈ ၵူၼ်းၼႂ်းၵႃး မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 4 ၵေႃႉ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵႃးလူင် Express တမ်ၽႃႇလွႆ ၼႂ်းၵႄႈၵဵင်းတုင် – တူင်ႈတႃႈ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၵႃးလူင် ႁပ်ႉၸၢင်ႈတၢင်ႇၵူၼ်း ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ (တောင်ပြာတန်း) လမ်း ၼိုင်ႈ ၽွင်းႁွတ်ႈထိုင်တီႈ လွႆသပႄႇသျႄႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပရိတ်ႈရူတ်ႉၶၢတ်ႇ လေႃႈတမ်ၽႃႇသႂ်ႇလွႆတီႈ တၢင်းလူင်းၸူး ဝဵင်းတူင်ႈတႃႈ ၼႂ်းၵႄႈၵဵင်းတုင် – တူင်ႈတႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸဝ်ႈၵႃးတႄႉ တၢႆထင်တီႈ၊ ၵူၼ်းၼႂ်းၵႃးသမ်ႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 4 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၸဵမ်ၵူၼ်းတၢႆ၊ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လႆႈတေႃႉမႃးတီႈႁူင်းယႃ ၵဵင်းတုင်ယဝ်ႉ။ ဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ ပူၼ်ႉလွႆသပႄႇ သျႄႇ  တေလူင်းၸူး ဝဵင်းတူင်ႈတႃႈယဝ်ႉဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်းၼႆႉသေ ယူႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ပရႁိတ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် လႆႈၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ်မႃး သူင်ႇဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃယဝ်ႉ။ ၵႃးလူင် Express ၼႆႉ လုၵ်ႉဝဵင်းၵဵင်းတုင်သေ တေၵႂႃႇတူၼ်ႈတီး။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းၵဵင်းတုင်မႃး ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈတူၵ်း ၼႂ်း ၼမ်ႉလဵၼ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃးၼွႆႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းၵႄႈတႃႈလိူဝ်ႇ – ၵဵင်းတုင် ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈ လဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၼ်းမႃးၸွမ်းၼႂ်းၵႃး လူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း