Saturday, July 20, 2024

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တူၵ်းၼမ်ႉမၢဝ်း တီႈမူႇၸေႊ

Must read

ႁႅင်းၵၢၼ်မၢၼ်ႈ ဢႃယု 16 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူင်းလဵၼ်ႈၼမ်ႉမၢဝ်း ၸူမ်ႁၢႆ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်လၢႆလၢႆၸုမ်းမႃးၸွႆႈငူမ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁၼ်တူဝ်ၶိုၼ်း။

Photo CJ-ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တူၵ်းၼမ်ႉမၢဝ်း တီႈမူႇၸေႊ 1/10/2022 ၸုမ်းပရႁိတ လၢႆလၢႆၸုမ်းလူင်းႁႃတူဝ် 2/10/2022

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈမွင်ႇပျေႉၽဵဝ်းၵျေႃႇ ဢႃယု 16 ပီ လုၵ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်းမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လူင်းလဵၼ်ႈၼမ်ႉမၢဝ်း မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 1/10/2022 ဢဝ်ၸူမ်ႁၢႆပႅတ်ႈ။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ပရႁိတ လၢႆလၢႆၸုမ်းမႃးၸွႆႈၵၼ်လမ်ႁႃၵေႃႈဢမ်ႇႁၼ် ၵူၼ်းပွၵ်ႉတေႃႇယွတ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

“ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၶဝ်မႃးလူင်းလဵၼ်ႈၼမ်ႉတင်းၸုမ်းၼင်ႇၵဝ်ႇဢေႃႈ။ မၼ်းတႄႉၸူမ်ႁၢႆၵႂႃႇ ။ ၸုမ်းပရႁိတလၢႆလၢႆၸုမ်းမႃးလမ်ႁႃယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇႁၼ်။ ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ-ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တူၵ်းၼမ်ႉမၢဝ်း တီႈမူႇၸေႊ 1/10/2022 ၸုမ်းပရႁိတ လၢႆလၢႆၸုမ်းလူင်းႁႃတူဝ် 2/10/2022

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ၸူမ်ၼမ်ႉမၢဝ်းသေႁၢႆဝႆႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းလုၵ်ႉတၢင်းတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၶိုၼ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈမူႇၸေႊ – လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

“ၼမ်ႉမၢဝ်းၼႆႉ မၼ်းၵႆႉၵိၼ်ၶႅၵ်ႇဢေႃႈ။ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢမ်းလႆႈတီႈလိုၵ်ႉတီႈတိုၼ်ႈမၼ်းလႆႈ။ ပိူၼ်ႈၶုတ်းသၢႆးၼႂ်းၼမ်ႉၼႃႇလႄႈ ပိုၼ်ႉၼမ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢမ်းၶၢတ်ႈလႆႈသေပွၵ်ႈၶႃႈ။လႅၵ်ႈလၢႆႈယူႇသေႇသေႇဢေႃႈ။ တေႃႈၼင်ႇၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈယင်းဢမ်ႇႁူႉတီႈလိုၵ်ႉတီႈတိုၼ်ႈ ၼမ်ႉ ၶႃႈလူင် ”- ၵူၼ်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၼမ်ႉမၢဝ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃးၶဝ်ၶုတ်းသၢႆးဢဝ်ႇဢွၵ်ႇၶၢႆလႄႈ ပိုၼ်ႉၼမ်ႉၵေးၼမ်ႉလႅၵ်ႈလၢႆႈယူႇတႃႇသေႇ။ ၵွပ်ႈၼႆ ပေႃးပဵၼ်ၵူးလုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈမႃးဢမ်ႇထုၵ်ႇလႆႈလူင်းလဵၼ်ႈၼမ်ႉ။ ပေႃးမဝ်းလဝ်ႈမဝ်းယႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ ယိင်ႈၶႅၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီလူင်းၼမ်ႉသေဢိတ်းလူးၵွၼ်ႇ – ၵူၼ်းမူႇၸေႊပၼ်ၾၢင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း