Saturday, July 20, 2024

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တင်ႈပဵၼ်မူႇ ပဵၼ်ၽုင်သေ ၵႆႉပႂ်ႉႁႅမ်/ပေႃႉထုပ်ႉၵၼ်

Must read

ၸူဝ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆ 8 လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တင်ႈပဵၼ်မူႇ ပဵၼ်ၽုင်သေ ဢႅဝ်ႇႁႃၽိတ်းမေႃး ပေႃႉထုပ်ႉၵၼ် ၶဵဝ်ပေႃးႁူင်ႈလၢႆႈသိၵ်ႈ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပွၵ်ႉ 5

ၵၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တင်ႈပဵၼ်မူႇ ပဵၼ်ၵေႃ သေ ဢႅဝ်ႇႁႃၽိတ်းမေႃးၵၼ်၊ ပႂ်ႉႁႅမ်ၵၼ်ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်း၊ ၸွမ်းၵိဝ်ႇၸွမ်းငႅၵ်ႈ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မၢႆ 6 တင်း ၸၼ်ႉၵၢင် မၢႆ 9 ၽိတ်းမေႃး ႁႅမ်ၵၼ် ထိုင်တီႈၶဵဝ်းပေႃးႁူင်ႈ။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – မိူဝ်ႈဝူင်းပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မႃးၽိတ်းမေႃး ပေႃႉႁႅမ်ၵၼ် ၼႂ်းပွၵ်ႉ 5 ႁဝ်းၼႆႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းယူႇ လၢႆလၢႆၵေႃႉ။  မၢင်ၵေႃႉ ၵၢင်းပေႃးလၼ်ႇ၊ မိုဝ်းပေႃးႁၢၵ်း ၶဵဝ်ႈပေႃးႁူင်ႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွၼ်ႇၸၢႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်းယူႇႁူင်းႁဵၼ်း၊ ၸိူဝ်းဢမ်ႇယူႇႁူင်းႁဵၼ်း၊  ၸုမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶႄႇ၊ ၸုမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး၊ ၸုမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမၢၼ်ႈ၊ ဢိၵ်ႈၸုမ်းၵဝ်/ၸုမ်းမႂ်း လၢႆလၢႆၸုမ်း ၵႆႉၶတ်းလူမ်းၵၼ်သေ ပႂ်ႉထုပ်ႉပေႃႉမင်ၵၼ် ။

ဢၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း တင်ႈပဵၼ်မူႇသေ ပႂ်ႉႁႅမ်ၵၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးႁိုင်ၼႃႇယဝ်ႉ၊ ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ မႃး ၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆၼႆႉ ပဵၼ်မႃးၶိူဝ်းယႂ်း။ ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ဢမ်ႇၵုမ်းပၼ်လႆႈသင် ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ  တၢင်းပူႇတႃႇ မီးၸုမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမၢၼ်ႈ၊ တၢင်းလွႆယဵဝ်ႈ ၸုမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶႄႇ တၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈလူင် မီးၸုမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် ဢထၵ ၵေႃႈ ယင်းမီး ၸုမ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၽႂ်မၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း