Saturday, July 13, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းပၢင်လွင်း 5 ႁဵင်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း မီး 5 ႁဵင်ပၢႆ ယၢမ်းလဵဝ်ဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈတႃႇၼတီႈၸမ်/ၵႆ မႃးၸွႆႈထႅမ်လႄႈ  လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆႉ မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 5 ႁဵင်ပၢႆ ။ ၵမ်ႈၼမ် သွၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉ ၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းမိူင်းပၢႆး၊ ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းတီႇမေႃႇသူဝ်ႇ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပၢႆႈမႃး တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ  ။ယွၼ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈတင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

- Subscription -

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်း တီႈသုတ်းတႄႉ ပဵၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၶႃႈဢေႃႈ။ ဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈတႃႇၼ တီႈလႂ်ၶဝ်ႈမႃးၸွႆႈႁိုင်ယဝ်ႉၶႃႈ။ ၵၢၼ်ငၢၼ်း တီႈၼႆႈ ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလႄႈ တႃႇတေႁႃလဵင်ႉတွင်ႉၵၼ်ၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ။ မုင်ႈမွင်းၸဝ်ႈတႃႇၼ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် မႃး ၸွႆႈထႅမ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 5 ႁဵင်ပၢႆၼႆႉ မၢင်ၸိူဝ်းပၢႆႈမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼၼ်ႉသေ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွၵ်ႈၵေႃႈမီး၊ ၸိူဝ်းပၢႆႈမႃးမႂ်ႇထႅင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး။ ၸိူဝ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းယဝ်ႉ ငဝ်းလၢႆး ဢမ်ႇလီ လႆႈပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး။

“ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတႄႉ မုင်ႈမွင်းၶႂ်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ်ၼႃႇယဝ်ႉ။ ဢုပ်ႇၵၼ်ဝႃႈ ပေႃးဢွၵ်ႇဝႃႇၼႆႉ တေဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်း ၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ႁႅင်းယူႇလႄႈ တႃႇတေပွၵ်ႈမိူဝ်းၼၼ်ႉ တေပႆႇပဵၼ်။ မၢင် ၵေႃႉ ႁိူၼ်းယေး ပေႃးလူႉၵွႆ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉယူႇ”-  ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလၢတ်ႈ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၼၢင်းယိင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မၢင်ၵေႃႈ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မီးဝႆႉလုၵ်ႈ 3-4 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇလဵင်ႉလူ တၢင်းၵိၼ်၊ ၶဝ်ႈ မုၼ်း၊ ဢႃႇႁႃႇရ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းမိူင်းယၢင်းလႅင်၊ မိူင်းပၢႆးလႄႈ ၾၢႆၶုၼ် ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆး လႅၼ်လိၼ်တႆး – ယၢင်းလႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်း PDF တိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်  ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ၵူႈဝၼ်း။ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မိူင်းယၢင်းလႅင် – မိူင်း တႆး ဢၼ်ၵၢႆႇၸူးၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႆႉလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း