Friday, June 14, 2024

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ၼႆႉ ၶၼ်ငိုၼ်းၶႄႇဢမ်ႇယွမ်း ၵူၼ်းၵႃႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

Must read

တႄႇဢဝ် လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼၼ်ႉမႃး ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ငိုၼ်းၶႄႇ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း မိူဝ်ႈၼႆႉ 100 ယႂၼ် လႅၵ်ႈလႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈလႆႈထိုင် 50,000 ပၢႆ  ။

ငိုၼ်းၶႄႇ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တီႈၸႄႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၶၼ်ငိုၼ်းၶႄႇ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈ 100 ယႂၼ် လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 50,000 ပၢႆ ၊ ထိုင်မႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းယွမ်းလူင်းထိုင် 46,700 ပျႃး  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်းၶႄႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် 100 ယႂၼ် လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 50,000 ပၢႆ ။ ထိုင်မႃး ဝၢႆးဝၼ်းၼႆႉ လူင်းၶိုၼ်း 100 ယႂၼ် လႆႈ 46,728 ပျႃး ။ ငိုၼ်းၼႆႉ ၶိုၼ်ႈလူင်းဝႆးၼႃႇၶႃႈ။ ယွၼ်ႉၶၼ် တေႃႇလႃႇ၊ ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶိုၼ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၶၼ်ငိုၼ်းၶႄႇ ၸင်ႇပုင်ႈၶိုၼ်ႈၸွမ်းႁႅင်းၸွမ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၶၼ်ငိုၼ်းၶႄႇ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်လိူၼ်သႅပ်ႊ ထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ငိုၼ်းၶႄႇ 100 ယႂၼ် လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 40,000 ပၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း လူင်း ထိုင် 40,000 တဵမ်မႃးသေပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ  100 ယႂၼ် လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 38,000 ပျႃး။ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း။   ၵူၼ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တႄႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈပီ 2021 ၼၼ်ႉသေ ၶၼ်ငိုၼ်းၶႄႇ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း တႄႇဢဝ် 100 ယႂၼ် (ငိုၼ်းၶႄႇ)  လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 20,000 ပၢႆသေ တႄႇၶိုၼ်ႈမႃးထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် 46,000 ပျႃးပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း