Tuesday, June 25, 2024

ဝဵင်းလွႆလႅမ် တႄႇပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ယႂ်ႇလူင် ထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/9/2022 ပၢင်တေႃႇလွင်းပၢင်မႂ်ႇ ပိုတ်ႇတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ႁူး ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းလွႆလႅမ် ၼႂ်းၵႄႈပၢင်လူင် – လွႆ လႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ ၵူဝ်တၢင်းယၢမ်းလုၵ်ႈလၢၼ် လူႉ။

Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းဝဵင်းလွႆလႅမ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းၶူင်ႇ ႁၼ်ၵူၼ်းတေၵႂႃႇပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ႁူး။ တေႃႇဢဝ်ၶူင်ႇမၢၵ်ႇၵိင်ႈလွႆ ၶူင်ႇၵဵမ်းပႃ(ငါမန်းဂိမ်းခုံ) ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇဢေႃႈ။   ၸဝ်ႈတႅင်ႇ  ၵၼ်ႇထရႅၵ်ႈမၼ်းသမ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်း  ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ တေမီးၽၢႆႉၵိဝ်း၊ မၢၵ်ႇတူၵ်းၶိုၼ်ႈလႆ၊ လေးၵွင်ႇၵျိၼ်ႇလႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆဢၼ်။ ယင်းတေမီးပႃး ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်း ပၢၼ်မႂ်ႇ/ ပၢၼ်ၵဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ လူးၵွၼ်ႇဝႃႈၼႆ။

  ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင်ၵေႃႈ ပၢင်တေႃႇလွင်းၵဵမ်းပႃ/ ၽၢႆႉၵိဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း။ ယွၼ်ႉပၢင်တေႃႇ လွင်းၼႆႉသေ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းလိူင်ႇၼမ် ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းၵိဝ်ႇ ၼႂ်းသွႆးဢွင်ႈတီႈၵႆၵူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် မီးၵူႈၵိဝ်ႇ။

ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢၵျၢင်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႆႉ မၼ်းလူႉၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉ ၵႂႃႇၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ တီႈၵဵမ်းပႃ ၼၼ်ႉ တင်းၶိုၼ်းတင်းဝၼ်း ဢမ်ႇပွၵ်ႈၼွၼ်းႁိူၼ်း ။ ၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်းၼၼ်ႉ တေမီးၵဵမ်းပႃ – ၽၢႆႉၵိဝ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶၢႆပႃးယႃႈမႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇသမ်ႉ လဵၼ်ႈၵဵမ်းပႃ၊ ၵူၼ်းၶၢဝ်ႉသမ်ႉ လဵၼ်ႈၽၢႆႉၵိဝ်း ၸိူင်ႉၼႆဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၶၢဝ်ႉ ပေႃႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းၵႂႃႇတေႃႇလွင်းသုမ်းသေ ပွၵ်ႈမႃးၼႆႉ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၼႃႈႁိူၼ်းလူႉ ပႅတ်ႈ ၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးမႃးၶိူဝ်းယႂ်းယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆ 8 လိူၼ်ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်း မိူင်း တင်ႈၸႂ် ပွႆႇပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႂ်း မိူင်းတႆးလိူင်ႇၽႄႈၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်း ၼုမ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈလူႉ၊ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉ၊ ၶုတ်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် လိူင်ႇၼမ်မႃး လိူဝ်ႇၵဝ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း