Saturday, May 25, 2024

ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၽႂ်တေၶိုၼ်ႈတေလူင်း ဢမ်ႇလမ်ႇလွင်ႈတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ၽႂ်တေၶိုၼ်ႈမႃးႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸင်ႇလမ်ႇလွင်ႈတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း

Must read

မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ဝၼ်းတီႈ 21 ၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇလႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း လႆႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ မိုဝ်ႉလဵဝ်ဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵႂႃႇ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈၸႂ်သူၼ်ၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ ၵေႃႉလႂ်ၽႂ်တေၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ၊ ၵေႃႉလႂ်ၽႂ်တေၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၶဝ်ႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉ။

ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ

ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇၼႆႉ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမႃးမိူဝ်ႈ ပီ 2016 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 31 သေယဝ်ႉ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၸွမ်ၸိုင်ႈမႃး မီးယူႇၶၢဝ်းတၢင်း 721 ဝၼ်း။ ပေႃးမႃးတူၺ်းၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၼႆႉ လုၵ်ႉၼႂ်းၽၵ်းၵႃႇၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်မႃးၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 50 ပီမိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵေႃႉႁႅၵ်ႈသုတ်း ၵေႃႉတီႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း။

- Subscription -

ၵမ်းၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 မီးၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈတၼ်းႁဵင်းၸွမ်ၸိုင်ႈပဝ်ႇႁၢမ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆၸိုင် ၵေႃႉပဵၼ်ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ 1 ၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေလႆႈမႃးပုတ်ႈႁဵတ်းၸွမ်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆ ၼႆႉၵေႃႈမီးပိူင်မၼ်းဝႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယၢမ်းဢၼ်ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းႁဵတ်းၵၢၼ် 7 ဝၼ်း တိုၼ်းတေလႆႈ ယုၵ်ႉတၢင်ႇၶိုၼ်း ၸွမ်ၸိုင်ႈမႂ်ႇထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ၼႆႉၵေႃႈမီးပိူင်မၼ်းဝႆႉလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 22 တေဢွၼ်ၶိုင်ၵႂႃႇယဝ်ႉ။

ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ

ၵူၺ်းၵႃႈတီႈၼႆႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း (ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ၼၼ်ႉၵေႃႈ) ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇပႃးလႄႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႄႉ တေလႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်း။ ပေႃးလႆႈၼႆႉယဝ်ႉၸင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈလုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း လႄႈပႃးတင်းလုၵ်ႈၸုမ်း ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် တေလႆႈလိူၵ်ႈတူဝ်တႅၼ်း 1 ၵေႃႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇၼႆႉ မၼ်းလုၵ်ႉတီႈတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းသေ ယုၵ်ႉတၢင်ႇမၼ်းဝႆႉလႄႈ ၽိူဝ်ႇမၼ်းယွၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် တၼ်းႁဵင်းမၼ်းယဝ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈလုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉၵူၺ်း သမ်ႉတေလႆႈယုၵ်ႉတၢင်ႇထႅင်ႈတူဝ်တႅၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ ပိူဝ်ႈတႃႇပဵၼ်မႃး ၶိုၼ်ႈမႃးႁဵတ်းၼေႃႇၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ၊ ပေႃးလႆႈမႃးၼေႃႇၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉယဝ်ႉၼႆ တင်းဢၼ်ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မီးယူႇ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ မႃးႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၶဝ် 3 ၵေႃႉၼႆႉ တေလႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈဝႃႈ ၽႂ်တေၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၼႆ ၸင်ႇတေသုတ်းတီႈၼၼ်ႈ။

တီႈၼႆႈႁဝ်းၶႃႈမႃးလၢမ်းႁၼ်တႄႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပႃႇတီႇ NLD ပဵၼ်ယႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းတႅၼ်းၽွင်းၼႆလႄႈ တိုၼ်းတေပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းပႃႇတီႇ NLD ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလၢတ်ႈၵေႃႈ တေႁူႉထိုင်ၵၼ်ယူႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵေႃႉတေပဵၼ်မႃးၸွမ်ၸိုင်ႈလႄႈ ၵေႃႉတေပဵၼ်မႃးႁူဝ်ပဝ်ႈလုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၼၼ်ႉ မၼ်းသမ်ႉလမ်ႇလွင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်လႃႇ၊ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးတူၺ်းၼႆ တီႈငၢႆႈသုတ်းမၼ်းတႄႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈသုင်သုတ်းၸိုင်ႈမိူင်းသေတႃႉၵေႃႈ ပုၼ်ႈၽွၼ်းဢၼ်မၼ်းယိပ်းဝႆႉ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ ႁဝ်းၶႃႈတင်းၵူၼ်းမိူင်း လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်သိုဝ်ႈသိုဝ်ႈၼႆႉတႄႉ မၼ်းပဵၼ်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၾၢႆႇၾၼ်ႊၻႃႊငိုၼ်းတွင်း ၸိုင်ႈမိူင်း။

ၾၼ်ႊၻႃႊငိုၼ်းတွင်း ဢၼ်ၵဵပ်းလႆႈမႃးတီႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈသင်၊ ၾၼ်ႊၻႃႊငိုၼ်းတွင်း ဢၼ်ယူႇတီႈ ၸိုင်ႈမိူင်းသေ ႁႃလႆႈမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈလႄႈသင်၊ တေၸႂ်ႉတိုဝ်းတီႈလႂ်၊ တေၸႂ်ႉတိုဝ်း မွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ၊ တေၸႂ်ႉတိုဝ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၾၢႆႇ ၾၼ်ႊၻႃႊငိုၼ်းတွင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၼႆႉ ယိပ်းၵမ်ဝႆႉလုမ်းလုမ်းလႄႈ တၼ်းႁဵင်းဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း တေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမုၼ်းလႅင်းႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တေတူၵ်းတႅမ်ႇၵႂႃႇႁိုဝ်ၼၼ်ႉ မၼ်းမီးတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ပေႃးတေမႃးတူၺ်းတၼ်းႁဵင်းႁူဝ်ပဝ်ႈ တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း (ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ- ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ) ၼၼ်ႉၼႆ မၼ်းပဵၼ်ၽူႈၵုမ်းၵမ် ယိပ်းၵမ်ၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းလႄႈတင်း ၾၢႆႇတတ်းသိၼ်/တွၼ်ႇၾိင်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈပိၼ်ႇပႆႇၵွၼ်းၵိူင်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉယိပ်းၵၢၵ်ႇသေႃးမၼ်းၼႆလႄႈ ၼႆႉၵေႃႈပဵၼ်တၼ်းႁဵင်းဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႄႉတႄႉ။

ပိူဝ်ႈတႃႇတၼ်းႁဵင်းၸွမ်ၸိုင်ႈလႄႈ တၼ်းႁဵင်းႁူဝ်ပဝ်ႈလုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ၽူႈလႂ်ၽႂ်တေၶိုၼ်ႈမႃး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇၸႂ်ႈပိူင်ယႂ်ႇပုၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်း။ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ၽူႈလႂ်ၽႂ်ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးလမ်ႇလွင်ႈ။ လမ်ႇလွင်ႈသုတ်းတႄႉ ၽူႈလႂ်ၽႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း တေပဵၼ်တွၼ်ႈလမ်ႇလွင်ႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈထတ်းႁၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ႁဵတ်းသင်လႄႈႁဝ်းဝႃႈၼႆ၊ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်း ၶိုၼ်ႈပဵၼ်မႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ မီးယူႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီတဵမ်ယဝ်ႉ၊ ၼႂ်းသွင်ပီတဵမ်ၼႆႉ ၵွၼ်ႇပႆႇၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူဝ်ႈၶဝ်တိုၵ်ႉလူင်း လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ မီးၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇဝႆႉၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်။

ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၶဝ်ၸိုင် 1.တေမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း။ 2.တေသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် သေယဝ်ႉ ၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ ဢၼ်ၶဝ်ႁွင်ႉဝႃႈ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊၾႅတ်ႊၻရႄႊယူႊၼႅၼ်ႊ ၼၼ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈၾိင်ႈမိူင်းႁူမ်ႇငမ်း (ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ -တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး) ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမုၼ်းလႅင်း၊ တေမီးၶေႃႈလမ်ႇလွင်ႈမၼ်းယူႇ 4-5 ၶေႃႈ။

ပေႃးမႃးတူၺ်းၶၼ်ႈတွၼ်ႈဢၼ် တေမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ တိုၼ်းပႆႇလႆႈတႄႇငိူၼ်ႈတႄႇငဝ်ႈမၼ်းသေဢိတ်းၼႆၵေႃႈ ယင်းတေဢမ်ႇၽိတ်း။ တႃႇတေမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင် လၵ်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉၵေႃႈ သမ်ႉယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈလႂ်လႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈၶိုင်လိူင်ႈၵၢၼ် တေမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆဝႆႉလႄႈ ပေႃးမႃးတူၺ်း ၶၼ်ႈတွၼ်ႈၾၢႆႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆၵေႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၶဝ် ယိပ်းၵၢၼ်မိူင်းမႃးသွင်ပီၼႆႉ ၵူၺ်းတေႃႉတႄႉႁူၺ်းႁွင်ႉလႆႈ ပီႈၼွင်ႉမွၼ်း NMSP လႄႈ ပီႈၼွင်ႉလႃးႁူႇ LDU သွင်ၸုမ်းၵူၺ်း၊ တိုၵ်ႉႁႃမႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ။

ပွင်ႇဝႃႈၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးမီးလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈ။ ပေႃးတေမႃးတူၺ်းၾၢႆႇလွင်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ႁူမ်ႇငမ်း (ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ- တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး) ၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး လွင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းယိင်းဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လိူင်ႇၼမ်တိူဝ်းၼမ်လိူဝ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈၵူႈပၢၼ်မႃးတႄႉတႄႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပၼ်ႁႃၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊ ၿင်ႊၵႃႊလီႊၶဝ် တီႈတၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼႃႈတႃၸိုင်ႈမိူင်း ပေႃးတူၵ်းတႅမ်ႇယေႃႈၵႂႃႇတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။ ၼၼ်ႉၵေႃႈတေႁူႉႁၼ်ၸွမ်းယူႇတင်းသဵင်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ၊ လွင်ႈႁဵတ်းၽိတ်းၵၢၼ်သိလ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းၼမ်တင်းလၢႆၵေႃႈ ထိုင်တီႈၵူၼ်းမိူင်းပေႃးလႆႈပွင်ႉၶၢင်းယူႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတင်း (တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး)ၼၼ်ႉတႄႉယဝ်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈထတ်းႁၼ်ဝႆႉယူႇ။

ၶေႃႈတွၼ်ႈဢၼ်ဝႃႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၽဝႃႉၵူၼ်းမိူင်း တေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမုၼ်းလႅင်းမႃး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပေႃးမႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၸိုင်ႈမိူင်းၼႆၸိုင် မၼ်းတူၵ်းတႅမ်ႇမႃးလိူဝ်ၵူႈပွၵ်ႈၵူႈပၢၼ်၊ ပေႃးဝႃႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ၵွႆႈယူႇၵွႆႈတူၵ်းၵိၼ်းမႃးတိၵ်းတိၵ်းၼႆ ဢမ်ႇဝႃႈမိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းၵၢင်၊ ဢမ်ႇဝႃႈမိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းလိၼ်ပဵင်း၊ ပဵၼ်ၼႂ်းႁူဝ်ႁူၺ်ႈႁၢဝ်းလွႆ မိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉတင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ ၽူႈလႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွင်ႉၶၢင်းမႃးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ်ယူႇတႂ်ႈၼႃႈတၼ်းတႃ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇတေဝႃႈ ၽူႈလႂ်ၽႂ်တေၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ၊ ၽူႈလႂ်ၽႂ်တေၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ၽႂ်တေၶိုၼ်ႈမႃးႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်းတေပဵၼ်ၵၢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇႁဝ်းၶႃႈ။

လိုၼ်းသုတ်း ပေႃးႁဝ်းၶႃႈတေမႃးႁုပ်ႈသေလၢတ်ႈတႄႉ ပေႃးဢဝ်ၵႂၢမ်းၵူၼ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ဝႃႈၵေႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်လႅၵ်ႈၵူၼ်းသေႁႂ်ႈပိတ်ႉထႅင်ႈ ၵမ်းတွၼ်ႈသွင်ၵူၺ်း။ ၵမ်းတွၼ်ႈၼိုင်ႈတႄႉ ပွင်ႇဝႃႈမၼ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၵႅပ်ႉၼိုင်ႈယဝ်ႉ၊ ၵမ်းတွၼ်ႈ 2 မႃးတေဢဝ်ၵူၼ်းမႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ပိတ်ႉထႅင်ႈ၊ ၶိုၼ်ႈမႃးလဵၼ်ႈထႅင်ႈဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ၵေႃႉၵုမ်းၵမ်မၼ်း ၵေႃႉၼႄပၼ်လၢႆးမၼ်းၵူၺ်းတေပဵၼ် တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေယိပ်းငမ်ၸိူၵ်ႈၵႂႃႇၵူၺ်းၼႆလႄႈ ႁႂ်ႈပေႃးမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈတႄႉတႄႉ တေဢမ်ႇမီး၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၶိုပ်ႈၼႃႈႁိုဝ် တေယူပ်ႈယွမ်းတႅမ်ႇယေႃႈၵႂႃႇႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ၵႃႈလႆႈပႂ်ႉတူၺ်းထႅင်ႈ ၼိူဝ်ၼမ်ႉၵတ်ႉမၼ်းၼၢင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းသမ်ႉ ပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်မၼ်းၼၢင်းၵႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်းၼႆ ႁဝ်းၶႃႈထတ်းႁၼ်ၼင်ႇၼႆသေ ယွၼ်းၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းတီႈၼႆႈ။ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း