Sunday, June 16, 2024

 ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်း တီႈယေးငိုၼ်း (ၵၢမ်ႇပေႃးၸ မၢႆ – 3 ) တၢႆ 3 မၢတ်ႇ 1 ဝဵင်းမူႇၸေႊ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:40 မူင်းပၢႆ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းပႂ်ႉယၢမ်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ တီႈယေးငိုၼ်း (ၵၢမ်ႇပေႃးၸ မၢႆ – 3 ) ဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢင်းတႃႈရူတ်ႉၵႃး တဵင်းတၢၼ်းၶျီႇ တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း ပွၵ်ႉၼိူဝ် ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ တၢႆ 3 မၢတ်ႇ 1 ။

Photo CJ- ယေးငိုၼ်း ၵမ်ႇပေႃးၸ

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၸုမ်းပရိႁတ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်မိူဝ်ႈၵႆႈၼႆႉ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇ ႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉ တီႈပၢၼ်ႇၵၢမ်ႇပေႃးၸ မၢႆ 3 ၼၼ်ႉ တၢႆ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇ 1 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈတေႃႉတူဝ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇတၢႆၼၼ်ႉ မႃးတီႈႁူင်းယႃယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တိုၵ်ႉၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်မၼ်းဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တႃႈရူတ်ႉၵႃး တဵင်းတၢၼ်းၶျီႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၵူၼ်းဢၼ်မႃးယိုဝ်းၸုမ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆႉပဵၼ်ၽႂ်လုၵ်ႉလႂ်မႃး ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် မႃးလၢႆၵေႃႉၸိူဝ်းၼႆႉပႆႇႁူႉလႆႈတႅတ်ႈတေႃး။  တီႈႁိမ်းႁွမ်းတႃႈရူတ်ႉၵႃးၼၼ်ႉ မီးဝႆႉၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ လၢႆလၢႆၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမဵဝ်ႉမ၊ လူင်ၶၢၼ်ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ၊ ပၢၼ်းသေး ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ၊ ၼမ်ႉၶမ်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈယူႇသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမူႇၸေႊလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း