Monday, July 15, 2024

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လင်ၼိုင်ႈဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်

Must read

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈတီႈ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃးဢိူင်ႇၾၢင်ႇမိၼ်ႇ ဝဵင်းတႃႈၶီလဵၵ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈလုၵ်ႉတီႈၾႆးတဵၼ်း သေလၢမ်းမႆႈတင်းလင် ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းသင်ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ-ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၾၢင်ႇမိၼ်ႇ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဝၼ်းတီႈ 8/9/2022

ဝၼ်းတီႈ 8.9.2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်းပႅၼ်ႈ လုင်းဢႃးသူႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇၾၢင်ႇမိၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး  ႁိူၼ်းလူႉသုမ်းတင်းလင် ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉဢမ်ႇမီး။   

- Subscription -

ၸုမ်းၶႄၾႆးဝဵင်းတႃႈၶီလဵၵ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈလုင်းဢႃးသူႈ တေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ သူၼ်ယၢင်ရႃႇပႃႇၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးလႆႈၸပ်းတဵၼ်းတီႈၼိူဝ်ၶဵင်ႇၽြႃးသေၵႂႃႇ ။   ၾႆးတဵၼ်းလႅပ်ႈတေလူမ်ႉသေ  လၢမ်းမႆႈၶဵင်ႇၽြႃးယဝ်ႉ လၢမ်းမႆႈပႃးႁိူၼ်းမၼ်း ၵႂႃႇပႅတ်ႈတင်းလင်ႁဵတ်းၼၼ်ဢေႃႈ  ”  ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉသေ  ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢူးပူဝ်ႇပူဝ်ႇဢွင်ႇ လႆႈဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃးဝႆႉၼိူဝ်ၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်လုင်းဢႃးသူႈ ၼၼ်ႉဝႆႉဝႃႈၼႆ။

Photo CJ-ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၾၢင်ႇမိၼ်ႇ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဝၼ်းတီႈ 8/9/2022

ၶၢဝ်းၾူၼ်သေတႃႉ ဢိင်ၼိူဝ်ဝႆႉလွင်ႈၽိုၼ်းၾႆးမဝ်မၢင်၊ ၽွင်းၾႆးၾႃႉမႃးဢမ်ႇမၢၼ်ႇၼႆႉသမ်ႉၾႆးၵႆႉသျွတ်ႉသေ လၢမ်းမႆႈႁိူၼ်းယေး ၼႂ်းမိူင်းတႆး ။ ၵႆႉမီးၽေးၾႆးတႃႇသေႇ။   

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30.8.2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾႆးမႆႈလွပ်ႈ တီႈပွၵ်ႉလွႆဝႄႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း